Odlezyny – wazny problem pielegnacyjny u obloznie chorych


Wstęp………3
Cel pracy………4

Rozdzial 1.
Kliniczne aspekty powstawania odlezyn.

1.1.Fizjologia i budowa skóry………5
1.2.Definicja i charakterystyka odlezyny………9
1.3.Miejsca szczególnie narazone na powstawanie odlezyn………11


Rozdzial 2.
Patofizjologia odlezyn.

2.1.Czynniki sprzyjajace powstawaniu odlezyn………14
2.2.Typy, podzial i stopnie odlezyn………18
2.3.Odlezyny pooperacyjne………26
2.4.Powiklania odlezyn………26


Rozdzial 3.
Profilaktyka i zapobieganie odlezyn.

3.1.Ocena czynników ryzyka powstawania odlezyn………28
3.2.Zapobieganie odlezynom. standard zapobiegania odlezynom………35
3.3.Terapia odlezyn w opiece paliatywnej ………42
3.4.Dokumentacja pacjenta zagrozonego wystapieniem odlezyn………42


Rozdzial 4.
Pielegnacja odlezyn i leczenie.

4.1.Fizjologiczny przebieg procesu leczenia………46
4.2.Pielegnacja odlezyn………47
4.3.Miejscowe leczenia odlezyn. tradycyjne metody leczenia………48
4.4.Rodzaje opatrunków nowej generacji………51


Rozdzial 5.
Zywienie pacjenta z odlezyna.

5.1. Edukacja rodziny. wspólpraca z personelem………59


Zakończenie………60
Bibliografia………61
Spis tabel, rycin, fotografii………63


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>