Odnawialne źródła energii oraz sposoby ich wykorzystania w powiecie XYZ.


Wstęp
Rozdzial 1
Metodologiczne podstawy pracy

1.1. Cel pracy


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy pracy

2.1. Energia wód
2.2. Energia geotermalna
2.3. Energia sloneczna
2.4. Energia wiatru
2.5. Biomasa (drewno, sloma, odchody zwierzat)
2.6. Biogaz
2.7. Energetyka jadrowa


Rozdzial 3
Opis terenu

3.1. Historia i ogólna charakterystyka powiatu
3.2. Usytuowanie powiatu puckiego
3.3. Demografia
3.4. Gleby, szata roslinna i swiat zwierzat
3.5. Klimat
3.6. Wody powierzchniowe
3.7. Analiza stanu obecnego
3.8. Obszary korzystne dla rozwoju turystyki i rekreacji


Rozdzial 4
Przyklady sposobów wykorzystania energii odnawialnej w powiecie XYZ.

4.1. Energetyka wiatrowa
4.2. Energia wód
4.3. Energia Slonca
4.4. Energia geotermalna
4.5. Inne sposoby pozyskiwania energii


Rozdzial 5
Podsumowanie

Bibliografia
Źródła internetowe
Spis rycin
Spis fotografii
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>