Odporność psychiczna i zasoby odpornościowe DDA – Dorosłych Dzieci Alkoholików Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

1. Podstawy wiedzy teoretycznej o rodzinie i rodzinie dysfunkcyjnej
1.1. Ogólna charakterystyka rodziny – pojęcie rodziny w świetle literatury
1.2. Wpływ rodziny na rozwój dziecka – jakość życia rodzinnego a rozwój i wychowanie dziecka
1.3. Rodzina alkoholowa jako rodzina dysfunkcyjna
1.4. Zaburzenia relacji interpersonalnych w rodzinie – role dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

2. DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików – zarys zagadnienia

3. Odporność psychiczna – zasoby odpornościowe DDA
3.1. Zasoby odpornościowe – koncepcja resilience
3.2. Zasoby odpornościowe indywidualne
3.3. Zasoby odpornościowe społeczne

4. Zasoby odpornościowe DDA – analiza przypadków

4.1. Metodologia badań własnych
4.2. Prezentacja rozpatrywanego przypadku głównego
4.3. Prezentacja dodatkowych przypadków
4.4. Dyskusja

Zakończenie
Spis przypisów
Załączniki

Oceń