Odpowiedzialność za długi spadkowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp ……….. 7

Rozdział 1
Pojęcie długów spadkowych

1.1.Uwagi ogólne ……….. 9
1.2.Długi powstałe za życia spadkodawcy ……….. 10
1.3.Długi powstałe po śmierci spadkodawcy ……….. 14

Rozdział 2
Osoby odpowiedzialne za długi spadkowe

2.1 Spadkobiercy ……….. 16
2.1.1 Początek odpowiedzialności spadkobierców ……….. 16
2.1.2 Wygaśnięcie odpowiedzialności spadkobierców ……….. 16
2.1.3 Charakter odpowiedzialności spadkobierców ……….. 17
2.2 Zapisobiercy windykacyjni ……….. 17
2.3 Gmina i Skarb Państwa ……….. 21
2.3.1 Sposób powołania do dziedziczenia w drodze testamentu oraz jako zapisobiercy windykacyjni ……….. 21
2.3.2 Sposób powołania do dziedziczenia w drodze ustawy ………… 22
2.4 Osoby obdarowane i zapisobiercy zwykli ……….. 22
2.4.1 Osoby obdarowane za życia ……….. 22
2.4.2 Zapisobiercy zwykli ……….. 23

Rozdział 3
Zakres odpowiedzialności

3.1 Odpowiedzialność ograniczona ……….. 26
3.1.1 Uwagi ogólne ……….. 26
3.1.2 Odpowiedzialność ograniczona cum viribus hereditatis ……….. 26
3.1.3 Odpowiedzialność ograniczona pro viribus hereditatis ……….. 28
3.1.4 Spis inwentarza ……….. 29
3.1.5 Wykaz inwentarza ……….. 31
3.2 Odpowiedzialność nieograniczona ……….. 35

Rozdział 4
Przedmiot odpowiedzialności spadkobierców

4.1 Odpowiedzialność za długi spadkowe od otwarcia spadku do
przyjęcia spadku ……….. 37
4.2 Odpowiedzialność za długi spadkowe między przyjęciem spadku a działem spadku ……….. 39
4.3 Odpowiedzialność za długi spadkowe po dziale spadku ……….. 43

Rozdział 5
Odpowiedzialność za długi spadkowe zapisobiercy windykacyjnego

5.1 Uwagi ogólne ……….. 46
5.2 Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe od otwarcia spadku do przyjęcia spadku ……….. 47
5.3 Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe między przyjęciem spadku a działem spadku ……….. 48
5.4 Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe po dziale spadku ……….. 49

Zakończenie ……….. 50
Bibliografia ……….. 52
Źródła prawa ……….. 55
Orzecznictwo ……….. 56

Oceń