Odrzucenie jako forma niepopularnosci w klasie


Wstęp

Rozdzial 1
Zjawisko odrzucenia rówiesniczego

1.1.Pojecie i rodzaje odrzucenia rówiesniczego
1.2.Czynniki zwiazane z odrzuceniem rówiesniczym
1.3.Typy dzieci odrzuconych rówiesniczego


Rozdzial 2
Klasa szkolna jako grupa rówiesnicza

2.1.Grupa rówiesnicza i jej cechy
2.2.Klasa szkolna jako środowisko spoleczno – wychowawcze
2.3.Status dziecka w klasię szkolnej


Rozdzial 3
Konsekwencje odrzucenia rówiesniczego i sposoby przeciwdziałania temu zjawisku

3.1.Skutki odrzucenia rówiesniczego – agresja jako glówna konsekwencja odrzucenia
3.2.Metody i sposoby przeciwdzialajace odrzuceniu rówiesniczemu
3.3. Propozycje dzialan na rzecz przeciwdziałania odrzuceniu w klasie


Zakończenie
Bibliografia
Zalaczniki


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>