Oparzenia u pacjenta pediatrycznego-postępowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Oparzenia
1. 1. Definicja oparzenia

1. 2. Określenie głębokości i rozległości oparzenia
1. 2. 1. Określenie głębokości rany oparzeniowej
1. 2. 2. Metody oceny rozległości oparzenia
1. 3. Klasyfikacja oparzeń
1. 4. Rodzaje oparzeń
1. 5. Choroba oparzeniowa

Rozdział II
Charakterystyka oparzeń u dzieci

2. 1. Etiologia i następstwa oparzeń u dzieci
2. 2. Leczenie bólu oparzeniowego u dzieci
2. 3. Reakcje patologiczne w odpowiedzi na oparzenia

Rozdział III
Postępowanie ratownicze w oparzeniach dzieci

3. 1. Pierwsza pomoc medyczna na miejscu zdarzenia.
3. 2. Ocena stanu zagrożenia życia
3. 3. Resuscytacja płynowa
3. 4. Zabezpieczenie rany oparzeniowej
3. 5. Przygotowanie do transportu

Wnioski
Streszczenie
Piśmiennictwo
Spis tabel i rycin
Załącznik

Oceń