Opieka nad osobami starszymi na przykładzie Caritas Archidiecezji Lódzkiej.

 Wstęp………3

Rozdzial I
Caritas jako organizacja wspierajaca pomoc spoleczna

1.1 Caritas – geneza ………6
1.2 Caritas – struktura organizacyjna i zakres dzialan w Polsce ………11


Rozdzial II
Funkcjonowanie seniorów we wspólczesnym swiecie

2.1 Starzenie się – przyczyny i objawy. Ogólna charakterystyka starosci……… 15
2.2 Senior a rodzina ………19
2.3 Senior a środowisko lokalne. Charakterystyka wsparcia społecznego……… 22


Rozdzial III
Metodologia

3.1 Cel i przedmiot badan ………27
3.2 Problemy badawcze ………28
3.4 Charakterystyka terenu badan i badanej populacji ………31


Rozdzial IV
Jak funkcjonuja podopieczni Caritas Archidiecezji Lódzkiej – w badaniach wlasnych……… 35

Zakończenie ………52
Bibliografia……… 53
Spis wykresów……… 56
Zalaczniki……… 57

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>