Opieka nad osobami starszymi na przykładzie Caritas Archidiecezji Lódzkiej.Wstęp………3

Rozdzial I
Caritas jako organizacja wspierajaca pomoc spoleczna

1.1 Caritas – geneza ………6
1.2 Caritas – struktura organizacyjna i zakres dzialan w Polsce ………11


Rozdzial II
Funkcjonowanie seniorów we wspólczesnym swiecie

2.1 Starzenie się – przyczyny i objawy. Ogólna charakterystyka starosci……… 15
2.2 Senior a rodzina ………19
2.3 Senior a środowisko lokalne. Charakterystyka wsparcia społecznego……… 22


Rozdzial III
Metodologia

3.1 Cel i przedmiot badan ………27
3.2 Problemy badawcze ………28
3.4 Charakterystyka terenu badan i badanej populacji ………31


Rozdzial IV
Jak funkcjonuja podopieczni Caritas Archidiecezji Lódzkiej – w badaniach wlasnych……… 35

Zakończenie ………52
Bibliografia……… 53
Spis wykresów……… 56
Zalaczniki……… 57

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>