Opieka porodowa jako wyraz troski o zdrowie dziecka .


Wstęp……….3

Rozdzial I
Organizacja opieki porodowej w Polsce

1.1 Opieka porodowa – definicja, istota i podstawowe zalozenia……….5
1.2 Cele opieki porodowej……….10
1.3 Zalecenia w zakresię opieki porodowej……….13
1.4 Trójpoziomowa organizacja opieki porodowej……….18
1.5 Opieka profilaktyczna nad kobieta ciezarna……….22
1.6 Edukacja i promocja zdrowia podczas ciazy……….28

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Okreslenie celu i przedmiotu badan ………. 35
2.2 Sformulowanie problemów badawczych……….36
2.3 Wybór metody, techniki i narzedzi badawczych ……….37
2.4 Teren i organizacja badan……….39

Rozdzial III
Korzystanie z opieki porodowej w świetle badan wlasnych

3.1 Charakterystyka badanej populacji……….41
3.2 Poziom swiadomosci prozdrowotnej respondentek……….45
3.3 Uwarunkowania opieki okoloporodowej w srodowisku badanych kobiet ………. 51

Podsumowanie. Wnioski z badan……….62
Spis pismiennictwa……….66
Spis tabel i ryci……….69
Streszczenie……….71
Zalaczniki……….72


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>