Opinie młodzieży o ludziach starych


Wstęp ………..7

Rozdzial I.
Starzenie się i starosc w świetle literatur

1.1. Analiza podstawowych pojec……….. 14
1.2. Starosc jako przedmiot badan naukowych……….. 18
1.3. Miejsce i rola ludzi starych (starszych) w społeczenstwie i rodzinie………..20
1.4. Proces starzenia sie ………..25
1.4.1. Przyczyny starzenia się osobniczego………..25
1.4.2. Próg starosci………..26
1.4.3. Przygotowanie do starosci, typy postaw………..27
1.5. Problemy spotkania się czlowieka ze staroscia……….. ………..30
1.5.1. Adaptacja do emerytury………..30
1.5.2. Stereotyp widzenia starosci………..32
1.6. Instytucje i organizacje wspierajace osoby starsze ………..34


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan ………..39
2.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych ………..40
2.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach………..42
2.4. Przebieg badan i ich organizacja………..45


Rozdzial III.
analiza i interpretacja wyników badan

3.1. Analiza wyników badan wlasnych ………..47
3.2. Uwagi podsumowujace ………..61


Zakończenie……….. 64
Bibliografia ………..67
Spis tabel i wykresów ………..69
Zalaczniki ………..71


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>