Opinie uczniów na temat zajęć muzykoterapii na przykładzie XYZ

 


Wstęp ………..5

Rozdzial I.
Stan badan nad problemem

1.1. Wprowadzenie do zagadnien muzykoterapii……….. 7
1.1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć ………..7
1.1.2. Zainteresowania muzykoterapia przez rózne dziedziny nauki. 10
1.1.3. Rodzaje muzykoterapii ……….. 12
1.2. Rys historyczny muzykoterapii………..16
1.2.1. Zainteresowanie muzyka i jej wlasciwosciami dawniej i dzis ………….16
1.2.2. Rozwój muzykoterapii w Europie i Polsce ……….. 20
1.3. Możliwościzastosowania muzykoterapii w edukacji……….. 22
1.3.1.Muzyka jako element nauczania w pedagogice ………..22
1.3.2. Wychowanie ‚przez rytm’. Muzyka w ‚super nauczaniu’ ………..23
1.3.3. Inne aspekty edukacyjne muzykoterapii ……….. 26


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan……….. 29
2.2. Problemy i hipotezy badawcze………..32
2.3. Metody techniki i narzedzia badawcze……….. 35
2.4. Organizacja i zakres badan……….. 38


Rozdzial III.
Analiza wyniku badan wlasnych

3.1. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji……….. 41
3.2. Prezentacja wyników badan wlasnych……….. 48
3.3. Podsumowanie i wnioski……….. 61


Bibliografia………..67
Spis tabel……….. 70
Spis wykresów……….. 71
Aneks………..72


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>