Opracowanie procedury oznaczania zawartości jądrowego DNA u wybranych gatunków z rodzaju Trigonella L. z wykorzystaniem cytometrii przepływowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp ……….. 6

Rozdział I
Przegląd literatury

1. Terminologia i nazewnictwo……….. 8
1.1. Genom roślinny……….. 9
1.2. Wielkość genomu w ujęciu ekologicznym i środowiskowym……….. 9
1.3. Zmienność wielkości genomu w ujęciu molekularnym……….. 11
1.4. Wielkość genomu w ujęciu ewolucyjnym ……….. 13
2. Cytometria przepływowa……….. 14
2.1. Materiał do badań……….. 15
2.2. Bufory ……….. 15
2.3. Barwniki fluorochromowe ……….. 18
2.4. Standaryzacja ……….. 18
3. Inhibitory wybarwiania……….. 19
4. Pochodzenie i występowanie rodzaju Trigonella……….. 20
4.1. Skład chemiczny ……….. 21
4.2. Morfologia……….. 22
4.3. Taksonomia rodzaju Trigonella ……….. 22
4.4. Zróżnicowenie genetyczne w rodzaju Trigonella……….. 23
4.5. Właściwości i wykorzystanie kozieradki ……….. 23

Rozdział II
Materiał i metoda

1. Materiał roślinny ……….. 26
2. Test Price’a……….. 277
3. Analiza wielkości genomu ……….. 28

Rozdział III
Wyniki

1. Optymalizacja buforu izolującego jądra komórkowe ……….. 29
2. Analiza zawartości jądrowego DNA……….. 30

Wnioski……….. 34
Literatura ……….. 35
Streszczenie ……….. 47
Abstract……….. 48

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie