Optymalizacja kosztów transportu 4.6/5 (5)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Zagadnienie transportu oraz kosztów transportu

1.1. Transport i jego charakterystyka
1.2. Koszty i ekonomika firm transportowych


Rozdział 2
Pojęcie i rola optymalizacji w zakresie zmniejszania kosztów transportu – zarys problemu

2.1. Optymalizacja jako podstawa racjonalizacji czynności transportowych
2.2. Wybrane możliwe kierunki optymalizacji kosztów działalności transportowej


Rozdział 3
Analiza przykładów wykorzystania możliwości optymalizacji kosztowych

3.1. Optymalizacja kosztowa poprzez outsourcing – zastosowanie outsourcingu w realizacji transportu jako funkcji pomocniczej
3.2. Optymalizacja kosztowa poprzez wybór optymalnych tras przewozowych


Zakończenie
Spis literatury
Spis rysunków i tabel
Streszczenie

Oceń