Organizacja amatorskiej imprezy kolarskiej na przykładzie Trigar.pl MTB Challenge 2018 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp ……..5

1. Historia kolarstwa w Polsce i na świecie

1.1. Historia sportu kolarskiego ………..8
1.2. Rozwój kolarstwa w akademickich organizacjach sportowych lwowa i krakowa w latach 1878 – 1909 ………..13
1.3. Wielkopolskie początki kolarstwa (1884 – 1914)……….. 17
1.4. Ewolucja kolarstwa w warszawie w latach 1918–1939……….. 24


2. Kolarstwo współczesne

2.1. Charakterystyka kolarstwa……….. 29
2.2. Poddyscypliny olimpijskie………..31
2.2.1. Kolarstwo szosowe ………..31
2.2.2. Kolarstwo górskie ………..34
2.2.3. Kolarstwo torowe ………..37
2.3. Pozostałe dyscypliny ………..40
2.3.1. Kolarstwo przełajowe……….. 40
2.3.2. Kolarstwo artystyczne……….. 42


3. Charakterystyka imprez kolarskich

3.1. Maraton kolarski……….. 44
3.2. Kolarstwo na igrzyskach olimpijskich……….. 46
3.3. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym, torowym i górskim ………..49


4. Charakterystyka wyścigu Trigar MTB Challenge 2018

4.1. Profil i zakres działania przedsięwzięcia ………..52
4.1.1. Opis przedsięwzięcia ………..53
4.1.2. Cele strategiczne, plan działania oraz zamierzenia na przyszłość………… 56
4.2. Analiza strategiczna przedsięwzięcia……….. 58
4.2.1. Analiza swot ………..59
4.2.2. Analiza 5 sił portera ………..63
4.2.3. Model 4p ………..65
4.2.4. Segmentacja rynku ………..67
4.3. Strategia organizatora i jej wdrożenie ………..70
4.4. Struktura organizacyjna……….. 72
4.5. Plan finansowy……….. 73


Pytania kontrolne ………..74
Metodologia pracy ………..75
Dyskusja i wnioski……….. 76
Streszczenie ………..78
Summary ………..79
Bibliografia……….. 80
Spis tabel ………..83
Spis rysunków ………..84

Oceń