Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp………..3

Rozdział 1
Istota bezpieczeństwa imprez masowych

1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6
1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12
1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14

Rozdział 2
Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia

2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17
2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20
2.3 Obszary ryzyka………..21

Rozdział 3
Koordynacja działań i zabezpieczenie stref związanych z turniejem UEFA EURO 2012

3.1 Koordynacja działań na poziomie kraju, województwa i miasta-gospodarza………..33
3.2 Działania MSWiA i MAiC………..38
3.3 Zabezpieczenie stadionów………..42
3.4 Zabezpieczenie stref kibiców………..43

Zakończenie………..45
Streszczenie………..47
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks

 


Odblokuj, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.