Organizacja czasu wolnego mlodziezy 4.21/5 (52)

23 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I
Czas wolny dziecie w świetle literatury.

1.1. Istota czasu wolnego………3
1.2. Czas wolny jako konieczny warunek wychowania jednostki………6
1.3. Organizacje wspierajace wlasciwe dysponowanie czasem wolnym………11


Rozdział II
Rola szkoly i instytucji lokalnych w zakresię organizacji czasu wolnego mlodziezy

2.1 Swietlica szkolna szansa wlasciwej organizacji czasu wolnego………16
2.2 Rola szkoly w zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów………18
2.3 Organizacja czasu wolnego przez mlodziez………22


Rozdział III
Metodologia badn wlasnych.

3.1. Przedmiot i cele badan………29
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………29
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………31
3.4. Teren i organizacja badan………34


Rozdział IV
Organizacja czasu wolnego młodzieży w świetle badan wlasnych.

4.1. Szkola a czas wolny mlodziezy………45
4.2. Rodzina a czas wolny mlodziezy………47


Podsumowanie ………50
Bibliografia………52
Zalaczniki………53

Oceń