Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem

1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5
1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8
1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12
1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15
1.2.3. Rodzaje dystrybucji towarów ………..19
1.2.4. Wspóldzialanie i konflikt w procesię kształtowania dystrybucji towarów ………..21
1.3. Fizyczny przeplyw towarów w kanale rynkowym ……….. 23

Rozdzial II.
Formy organizacyjne dystrybucji towarów

2.1. Handel hurtowy……….. 27
2.1.1. Znaczenie handlu hurtowego ………..27
2.1.2. Zadania hurtowników ………..28
2.1.3. Rodzaje posredników hurtowych ……….. 29
2.1.4. Kierunki rozwoju hurtu ………..32
2.2. Handel detaliczny ……….. 33
2.2.1. Istota sprzedaży detalicznej ……….. 33
2.2.2. Formy sprzedaży detalicznej ………..35
2.2.3. Sprzedaz pozasklepowa ………..37
2.2.4. Kierunki rozwoju handlu detalicznego ………..38
2.3. Kontraktowe formy dystrybucji towarów ………..39

Rozdzial III.
Charakterystyka XYZ jako ogniwa w dystrybucji produktów konsumpcyjnych

3.1. Historia XYZ ………..42
3.2. Zakres działalności i forma prawna……….. 43
3.3. Analiza systemu dystrybucji……….. 55

Zakończenie ………..59
Bibliografia ………..61
Spis tabel ………..62
Spis rysunków……….. 63

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>