Organizacja działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce 4.28/5 (43)


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Prawa czlowieka, a prawa dziecka – zarys historyczny i podstawowe pojecia.

1.1. Geneza praw czlowieka i praw dziecka oraz ochrony tych praw……….5
1.2. Pojecie praw czlowieka i praw dziecka……….8
1.3. Prawa dziecka prawami czlowieka……….12
1.4. Źródła praw dziecka i Źródła ochrony tych praw……….14


Rozdzial 2.
Powstanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich z uwzglednieniem Rzecznika Praw Dziecka.

2.1. Rzecznik Praw Obywatelskich, a Rzecznik Praw Dziecka – zarys historyczny……….19
2.2. Akty prawne regulujace prace Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka……….23


Rozdzial 3.
Charakterystyka urzedu Rzecznika Praw Dziecka.

3.1. Powolywanie i odwolanie Rzecznika Praw Dziecka……….31
3.2. Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka……….33
3.3. Rzecznik Praw Dziecka a Rzecznik Praw Obywatelskich – zakres wspólpracy……….38
3.4. Organizacja Biura Rzecznika Praw Dziecka……….38
3.5. Rzecznik Praw Dziecka w swiecie……….44


Rozdzial 4.
Działalność Rzecznika Praw Dziecka.
4.1. Działania podejmowane przez Rzecznika Praw Dziecka na rzecz ochrony podstawowych praw dziecka, a w szczególnosci.

4.1.1. Prawa do zycia i ochrony zdrowia……….49
4.1.2. Prawa do wychowania w rodzinie……….52
4.1.3. Prawa do nauki……….54
4.2. Dotychczasowa dzialalnosc Rzecznika Praw Dziecka……….56


Podsumowanie……….60
Bibliografia

Oceń