Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ. 4.21/5 (19)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp
Rozdział I………6
Parametry charakteryzujace system dystrybucji

1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6
1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7
1.2.1. Kanały bezpośrednie………2
1.2.2. Kanały pośrednie………16
1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22


Rozdział II
Rynek zywnosci mrozonej w Polsce

2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25
2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28
2.2.1. Aktualny potencjalny popyt na zywnosc mrozona w Polsce ………37
2.3. Glówne podmioty dzialajace na polskim rynku zywnosci mrozonej………43
2.3.1. Producenci………43
2.3.2. Hurtownicy zywnosci mrozonej ..45
2.3.3. Detalisci i znaczace sieci sklepów ………48
2.3.4. Zrzeszenia producentów zywnosci mrozonej………52
2.3.5. Zrzeszenia hurtowników zywnosci mrozone………53
2.3.6. Inne organizacje wspierajace system dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce ………55


Rozdział III
Funkcjonowanie systemy dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie doswiadczen firmy XYZ

3.1. Działalność rynkowa i dystrybucyjna firmy………57
3.1.1. Identyfikacja nabywców firmy XYZ………57
3.1.2. Konkurencja na rynku mrozonek w obszarze działalności XYZ………62
3.1.3. Analiza atutów i slabosci firmy XYZ………64
3.1.4. Wybór rynku docelowego dla XYZ………66
3.1.5. Zasady doboru partnerów stosowane w XYZ ………67
3.2. Podstawowe zasady systemu dystrybucji fizycznej………69
3.2.1. Standardy obslugi nabywców……..70
3.2.2. Proces obslugi zamówien ………76
3.2.3. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów………78


Rozdział IV
Ocena działalności dystrybucji w sektorze mrozonek

4.1. Ogólna ocena systemu dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce………83
4.2. Ocena istniejacego systemu dystrybucji z punktu widzenia trendów panujacych w Unii
Europejskiej………88


Podsumowanie………93
Zalacznik nr 1………94

Zalacznik nr 2………106

Bibliografia………109

Spis tabel………111

Spis rysunków………112

Oceń