Organizacja i funkcjonowanie swietlicy szkolnej na przykładzie szkoly podstawowej w XYZWstęp ………..4

Rozdzial 1.
Swietlica szkolna w literaturze przedmiotu

1.1 Pojecie i zadania swietlicy szkolnej……….. 6
1.2 Zasady pracy w swietlicy ……….. 11
1.3 Metody i formy pracy w swietlicy ……….. 13
1.4 Nauczyciel swietlicy ……….. 21


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Przedmiot i cel pracy ………..36
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..37
2.3. Metody, techniki, narzedzia badan……….. 40
2.4. Organizacja i przebieg badan ………..42
2.5. Charakterystyka terenu badan ………..42


Rozdzial 3.
Organizacja i funkcjonowanie swietlicy szkolnej w badaniach wlasnych

3.1. Zalozenia organizacyjne swietlicy w szkole ………..45
3.2. Pomieszczenia i wyposazenie swietlicy szkolnej ………..46
3.3. Przygotowanie kadry pracujacej w swietlicy szkolnej ………..46
3.4. Kierunki pracy realizowane w swietlicy szkolnej ………..47
3.5. Plan pracy zajęć swietlicowych ………..49
3.6. Metody i formy zadan realizowane w swietlicy szkolnej ………..52
3.7. Potrzeby dzieci uczeszczajacych do swietlicy szkolnej ………..52
3.8. Wspólpraca swietlicy z rodzina dziecka ………..54
3.9. Udział swietlicy w życiu lokalnej spolecznosci……….. 54


Zakończenie ………..56
Bibliografia ………..61
Aneks ………..65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>