Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej na przykładzie szkoły podstawowej w XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

 

Wstęp ………..4

Rozdział 1.
Świetlica szkolna w literaturze przedmiotu

1.1 Pojęcie i zadania świetlicy szkolnej……….. 6
1.2 Zasady pracy w świetlicy ……….. 11
1.3 Metody i formy pracy w świetlicy ……….. 13
1.4 Nauczyciel świetlicy ……….. 21


Rozdział 2.
Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Przedmiot i cel pracy ………..36
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..37
2.3. Metody, techniki, narzędzia badan……….. 40
2.4. Organizacja i przebieg badan ………..42
2.5. Charakterystyka terenu badan ………..42


Rozdział 3.
Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej w badaniach własnych

3.1. Założenia organizacyjne świetlicy w szkole ………..45
3.2. Pomieszczenia i wyposażenie świetlicy szkolnej ………..46
3.3. Przygotowanie kadry pracującej w świetlicy szkolnej ………..46
3.4. Kierunki pracy realizowane w świetlicy szkolnej ………..47
3.5. Plan pracy zajęć świetlicowych ………..49
3.6. Metody i formy zadań realizowane w świetlicy szkolnej ………..52
3.7. Potrzeby dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej ………..52
3.8. Współpraca świetlicy z rodzina dziecka ………..54
3.9. Udział świetlicy w życiu lokalnej społeczności……….. 54


Zakończenie ………..56
Bibliografia ………..61
Aneks ………..65

 

 


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)