Organizacja i funkcjonowanie wladzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Wstęp ………. 3

Rozdzial I.
Pojecie wladzy sądowniczej………. 5

Rozdzial II.
Ogólne zasady funkcjonowania wladzy sądowniczej ……….10

2.1. Zasada niezawislosci sadowej i sedziowskiej ………. 11
2.2. Zasada dwuinstancyjnosci………. 12
2.3. Zasada udzialu lawników w sprawowaniu wladzy sądowniczej………. 13
2.4. Zasada jawnosci i jednolitosci sadów………. 15
2.5. Zasada prawa do sadu i prawa do obrony………. 16

Rozdzial III.
Zasady działania organów wladzy sądowniczej

3.1. Sad Najwyzszy ……….19
3.2. Organizacja i organy sadów powszechnych ………. 26
3.3. Sady administracyjne ………. 31
3.4. Sady wojskowe ……….36
3.5. Trybunal Stanu ………. 39
3.6. Trybunal Konstytucyjny………. 40

Rozdzial IV.
Status prawny sedziego

4.1. Niezawislosc sedziowska ……….43
4.2. Odpowiedzialnosc sedziów ………. 46
4.3. Obowiazki sedziego ……….46
4.4. Prawa sedziego………. 47
4.5. Przeslanki nominacji sedziego ………. 48

Zakończenie ………. 49
Bibliografia ………. 51

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>