Organizacja imprez masowych

22 października 2021 0 Przez administrator

Wstęp………..2

Rozdział I
Bezpieczeństwo imprezy masowej

1.1. Pojęcie, istota i zakres bezpieczeństwa ………..4
1.2. Rodzaje bezpieczeństwa ………..6
1.3. Zagrożenie bezpieczeństwa……….. 12
1.4. Prawne regulacje związane z bezpieczeństwem imprez masowych……….. 15

Rozdział II
Projekt imprezy masowej

2.1. Charakter planowanej imprezy……….. 21
2.2. Reguły i regulamin imprezy……….. 27
2.3. Dokumentacja dla potrzeb imprez masowej……….. 32

Rozdział III
Bezpieczeństwo badanej imprezy masowej

3.1. Zidentyfikowane zagrożenia ………..40
3.2. Plan bezpieczeństwa imprezy masowej………..45
3.3. Środki techniczne zabezpieczenia imprezy masowej……….. 50
3.4. Działania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ………..54

Zakończenie ………..56
Bibliografia ………..58
Spis rysunków i tabel ………..60