Organizacja opieki medycznej nad uczniami w srodowisku nauczania i wychowania w powiecie tarnogórskim.


Wstęp

Rozdzial I
Podstawy teoretyczne tematu

1.1.Polozenie geograficzne i historia miasta Tarnowskie Góry ……….. 5
1.2.Rys historyczny podstawowej opieki zdrowotnej i higieny szkolnej………..6
1.3.Definicje zdrowia i higieny ……….. 6
1.4.Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniem w szkole ………..9
1.5.Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej w świetle przepisów prawa ………..11
2.1.Zadania medycyny szkolnej ………..14
2.1.1.Zadania pielegniarki pracujacej w srodowisku wychowania i nauczania ………..16
2.1.2.Kompetencje i podstawowe zasady profilaktycznej opieki nad dziecmi i mlodzieza w srodowisku nauczania i wychowania ………..17
2.1.3.Glówne zalozenia pielegniarstwa w srodowisku nauczaniai wychowania ………..17
3.1.Praktyczne uwarunkowania opieki profilaktycznej nad uczniem w srodowisku nauczania i wychowania ……….. 20
3.1.1.Problemy w realizacji swiadczen pielegniarki szkolnej w zakresię profilaktycznej opieki zdrowotnej udzielanej w srodowisku nauczania i wychowania ………..23
3.1.2.Utrudnienia realizacji edukacji zdrowotnej w szkole ………..26

Rozdzial II
Metodologia i organizacja badan

2.1.Cel, przedmiot i zakres badan ……….. 30
2.2.Problemy i hipotezy badawcze ……….. 30
2.3.Metodologia badan wlasnych ……….. 31
2.3.1.Miejsce, czas, liczebnosc i organizacja badan ………..,……….. 31

Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1.Wyniki badania empirycznego i ich omówienie ………..34
3.2.Ocena wyników przeprowadzonych badan ……….. 103
3.3.Wnioski ……….. 111

Zakończenie ……….. 114
Bibliografia ……….. 115
Spis tabel ………..118
Spis rysunków ………..124
Spis wykresów ………..124
Zalaczniki ………..126

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>