Organizacja procesu spedycyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp…………2

Rozdział 1
Istota oraz przedmiot spedycji

1.1. Pojęcie spedycji………… 3
1.2. Powstanie oraz rozwój spedycji …………7
1.3. Kierunek rozwoju współczesnej spedycji………… 8


Rozdział 2
Planowanie i organizowanie procesu spedycyjnego

2.1. Pojęcie procesów logistycznych …………10
2.2. Charakterystyka procesu spedycyjnego………… 14
2.3. Organizacja procesu spedycyjnego …………16


Rozdział 3
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Korona S.A.

3.1. Historia i ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Korona S.A…………. 28
3.1.1. Rys historyczny przedsiębiorstwa Korona S.A…………. 28
3.1.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa Korona S.A…………. 29
3.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Korona S.A…………. 30
3.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Korona S.A…………. 32
3.4. Otoczenie bliższe i dalsze przedsiębiorstwa…………34
3.4.1. Konkurencja………… 34
3.4.2. Kontrahenci i dostawcy………… 34
3.4.3. Odbiorcy …………35
3.5. Technologie stosowane w przedsiębiorstwie Korona S.A…………. 35


Rozdział 4
Optymalizacja organizacji transportu w systemie dystrybucji przedsiębiorstwa Korona S.A.

4.1.Optymalizacja dystrybucji w przedsiębiorstwie Korona S.A…………37
4.2.Lean Management w przedsiębiorstwa Korona S.A…………. 40
4.3. 6 Sigma w przedsiębiorstwie Korona S.A…………. 44
4.4.TOC w przedsiębiorstwie Korona …………46
4.5.Ocena rozwiązań zastosowanych w przedsiębiorstwie Korona S.A…………. 50


Zakończenie…………51
Literatura………… 52
Spis tabel………… 55
Spis rysunków …………56

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram" ukaże się na dole strony " Pobierz PDF" jak poniżej.