Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
      1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
      1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
      1. Struktura organizacyjna oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ………22
2. Jednostki pomocnicze gminy– sołectwa, ich organizacja i zadania ………27

Rozdział 4
Zasoby finansowe gminy
      1. Uchwała budżetowa jako podstawa gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody gminy iwkowa w latach 2001-2002 ………33
3. Wydatki gminy iwkowa w latach 2001-2002 ………35
4. Program sapard – wsparcie finansowe ………36

Podsumowanie……… 38
Spis tabel ………39
Spis rysunków ………40
Bibliografia ………41
Streszczenie……… 41

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.