Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ 4.21/5 (24)

Cel i zakres pracy ………3
Wprowadzenie ………4

Rozdział 1
Ustrój samorządu terytorialnego
 1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5
2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6
3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7
4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13

Rozdział 2
Sprawowanie władzy w gminie
 1. Wybory………15
2. Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny……… 17
3. Wójt gminy jako organ wykonawczy………. 20

Rozdział 3
Aparat pomocniczy gminy.
 1. Struktura organizacyjna oraz zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy ………22
2. Jednostki pomocnicze gminy– sołectwa, ich organizacja i zadania ………27

Rozdział 4
Zasoby finansowe gminy
 1. Uchwała budżetowa jako podstawa gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody gminy iwkowa w latach 2001-2002 ………33
3. Wydatki gminy iwkowa w latach 2001-2002 ………35
4. Program sapard – wsparcie finansowe ………36

Podsumowanie……… 38
Spis tabel ………39
Spis rysunków ………40
Bibliografia ………41
Streszczenie……… 41

Oceń