Osamotnienie nastolatka w grupie rówiesniczej – ucieczka w swiat wirtualny


Wstęp………..8

Rozdzial 1
Teoretyczne podstawy osamotnienia młodzieży w grupie rówiesniczej

1.1. Pojecie grupy rówiesniczej……….. 10
1.2. Powstawanie grup rówiesniczych ………..13
1.3. Typologia grup rówiesniczych ………..15
1.4. Organizacja, struktura i funkcje grup rówiesniczych……….. 20
1.5. Istota i podloze kształtowania się poczucia osamotnienia……….. 23
1.6. Uwarunkowania poczucia osamotnienia……….. 27


Rozdzial 2
Swiat wirtualny kreatorem rzeczywistosci

2.1. Teoretyczny aspekt swiata wirtualnego……….. 31
2.2. Swiat wirtualny miejscem komunikacji mlodziezy……….. 36
2.3. Samotnosc w wirtualnym swiecie………..42
2.4. Zagrozenia wirtualnego swiata……….. 43
2.5. Wirtualny swiat a relacje interpersonalne……….. 49
2.6. Przyczyny ucieczki w swiat wirtualny……….. 50


Rozdzial 3
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan……….. 53
3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……….. 54
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 56
3.4. Organizacja i przebieg badan ………..59


Rozdzial 4
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Przyczyny osamotnienia nastolatków w grupie rówiesniczej ………..62
4.2. Objawy osamotnienia nastolatków w grupie rówiesniczej ………..63
4.3. Wpływ osamotnienia nastolatka w grupie rówiesniczej na ucieczke w swiat wirtualny……….. 71
4.4. Rodzaje zawieranych znajomosci przez nastolatków w wirtualnym swiecie ………..71
4.5. Studium indywidualnego przypadku…….. 79


Zakończenie i wnioski ………..82
Bibliografia……….. 85
Spis tabel, wykresów i rysunków……….. 89
Zalaczniki ………..91

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>