Osoba z niepelnosprawnoscia intelektualnej w stopniu lekkim, w obliczu potencjalnych pracodawców na rynku pracy.


Wstęp.

Rozdzial I.
Niepelnosprawnosc intelektualna w literaturze przedmiotu

1.1. Definicje: normy intelektualnej, uposledzenia umyslowego, niepełnosprawności intelektualnej
1.2. Etiologia uposledzenia umyslowego
1.3. Typologie i klasyfikacje uposledzenia umyslowego
1.4. Diagnozowanie uposledzenia umyslowego
1.5. Zaburzenia wspólwystepujace z uposledzeniem umyslowym

Rozdzial II.
Rozwój psychospoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim

2.1. Rozwój sensoryczny i ruchowy osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
2.2. Możliwościjezykowe i komunikacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
2.3. Zaburzenia percepcyjne i poznawcze osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim
2.4. Rozwój emocjonalno-spoleczny osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim
2.5. Osobowosc, temperament osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim

Rozdzial III.
Możliwościzawodowe dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim.

1. Formy zawodowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
– Warszaty Terapii Zawodowej
– Zaklady Pracy Chronionej
– Zaklady Aktywizacji Zawodowej
– Otwarty rynek pracy
2. Polityka spoleczna i panstwowa umozliwiajaca zatrudnianie osoby z niepelnosprawnoscia w stopniu lekkim
3. Srodowisko zawodowe osób z niepelnosprawnoscia w stopnie lekkim mozliwoscia na integracje spoleczna

Zakończenie.
Bibliografia.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>