Karnoprawna analiza ustawy o odpadach

 

  Wstęp. Rozdzial 1 Wprowadzenie do problematyki. 1.1.Rozwój przepisów o odpadach. 1.2.Miejsce ustawy o odpadach w polskim systemie prawnym. Rozdzial 2 Przepisy penalne w ustawie o odpadach. 2.1. Materialne przepisy o wykroczeniach z art. 69a-78 ustawy o odpadach. 2.2. Zalozenia Więcej

Dostep do informacji publicznej

 

  Wstęp………… 3 Rozdzial I Prawo czlowieka do informacji. 1.1. Informacja jako pojecie interdyscyplinarne…………. 5 1.2. Znaczenie pojecia…………. 9 1.3. Informacja jako dobro prawne…………. 16 Rozdzial II Zakres przedmiotowy i podmiotowy dostepu do informacji. 2.1. Dostep do informacji jako praw Więcej

Ograniczenie wladzy rodzicielskiej

 

  Rozdzial 1 Wladza rodzicielska 1.1 Pojecia,przedmioty i charakter prawny wladzy rodzicielskiej. 1.2 Wykonywanie wladzy rodzicielskiej. Rozdzial 2 Ingerencja sadu we wladze rodzicielska. 2.1 Zawieszenie wladzy rodzicielskiej. 2.2 Ograniczenie wladzy rodzicielskiej. 2.3 Pozbawienie wladzy rodzicielskiej. Rozdzial 3 Przeslanki i sposoby Więcej

Wyłączenie gruntów rolnych i lesnych z produkcji rolnej lub lesnej

 

  Wykaz skrótów………..4 Wstęp………..5 Rozdzial I. Grunty rolne i lesne jako przedmiot ochrony prawnej. 1. Pojecie gruntu rolnego, nieruchomosci rolnej i grunt lesnego………..7 2. Prawne podstawy ochrony powierzchni ziemi………..24 3. Ewolucja regulacji prawnej dotyczacej ochrony gruntów rolnych i lesnych w Więcej

Port lotniczy w aspekcie bezpieczenstwa i obslugi pasazerów.

 

  Wstęp ……….5 Rozdzial 1 Port lotniczy 1.1. Port lotniczy – podstawowe pojecia………. 8 1.2. Funkcje i zadania portu lotniczego ……….15 1.3. Strefy w porcie lotniczym………. 21 1.4. Terminal pasazerski………. 24 1.5. Wnioski ……….27 Rozdzial 2 Fizyczna ochrona portu lotniczego Więcej

Swiadczenia rodzinne w Polsce.

 

  Wstęp……….4 Rozdzial I Pojecie ogólne swiadczen rodzinnych. 1.1 Geneza swiadczen rodzinnych i ich przeobrazenia ……….6 1.2. Regulacja prawa do swiadczen rodzinnych ……….9 1.3. Podmioty postępowania w sprawach swiadczen rodzinnych………. 11 1.3.1.Organy prowadzace postepowanie………. 12 1.3.2. Podmioty uprawnione do otrzymania Więcej

Gmina w strukturze samorządu terytorialnego.

 

  Wstęp……….. 3 Rozdzial I Administracja samorzadowa w Polsce. 1.1 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Pojecie i istota samorządu terytorialnego……….. 7 1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….. 11 1.4. Organy stanowiace i wykonawcze samorządu terytorialnego……….. 15 Rozdzial II Więcej

Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku.

 

  Wstęp Rozdzial I Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku – uwagi ogólne Rozdzial IISadownictwo administracyjne Francji 2.1. Ewolucja ustroju Francji w XIX wieku 2.2. Sadownictwo administracyjne Francji Rozdzial III Sadownictwo administracyjne Prus 3.1. Ewolucja ustroju państwa pruskiego w Więcej

Charakterystyka wybranych form działania administracji publicznej o charakterze dwustronnym

 

  Wstęp Rozdzial I Prawne formy działania administracji 1.1. Metoda a forma działania administracji 1.2. Wspólczesne formy działania administracji 1.3. Sprawowanie administracji w formach dwustronnych 1.4. Wladcze i niewladcze formy działania administracji 1.5. Dwustronne formy działania administracji i kryteria ich Więcej

Wspóluczestnictwo w postepowaniu administracyjnym.

 

  Wstęp Rozdzial I Konstrukcja prawna wspóluczestnictwa 1.1. Cywilnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.2. Administracyjnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.3. Konstrukcja wspóluczestnictwa a kategorie uczestników postępowania administracyjnego 1.4. Wspóluczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego Rozdzial II Wspóluczestnictwo formalne 2.1. Istota wspóluczestnictwa formalnego w Więcej

Uprawnienia stron postępowania administracyjnego.

 

  Wstęp Rozdzial IPojecia ogólne 1.1. Pojecie strony postępowania administracyjnego Rozdzial II Prawa strony o charakterze podstawowym 2.1. Prawo do postępowania i decyzji zgodnej z prawem 2.2. Prawo do uwzglednienia slusznego interesu Rozdzial III Prawa o charakterze materialnoprawnym 3.1. Prawo Więcej

Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie

 

  Wstęp………2 Rozdzial I Istota konfliktów w Afganistanie. 1. Przyczyny udzialu wojska polskiego w silach koalicyjnych………4 2. Logistyka przygotowan do misji wojskowej w ramach koalicji antyterrorystycznej………6 Rozdzial II Udział w operacjach wojskowych. 1. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w latach Więcej

Wybory do rad powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku

 

  Wstęp………..2 Rozdzial 1 Samorzad powiatowy w systemie administracji publicznej 1. Powiat w systemie samorządu terytorialnego………..4 2. Zadanie wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………..10 3. Organy powiatu………..15 Rozdzial 2 Wybory do rad powiatów. 1. Dotychczasowe zasady wyborów do rad powiatów………..27 2. Więcej

Ustrój wladzy wykonawczej w Polsce.

 

  Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka wladzy wykonawczej w Polsce 1.1. Geneza wladzy wykonawczej………..5 1.2. Koncepcje wladzy wykonawczej………..10 1.3. Ewolucja wladzy wykonawczej………..11 Rozdzial II Pozycja wladzy wykonawczej w świetle konstytucji. 2.1. Dualizm wladzy wykonawczej………..28 2.2. Uprawnienia Prezydenta RP………..31 2.3. Uprawnienia Rady Więcej

Rola Policji w procesię karnym

 

  Wstęp Rozdzial I. Policja jako organ procesowy w postepowaniu przygotowawczym 1.1.Policja jako organ bezpieczenstwa publicznego 1.2.Obszary działania Policji 1.3.Organizacja Policji Rozdzial II Cele, zadania i formy postępowania przygotowawczego 2.1. Formy postępowania przygotowawczego 2.2. Podstawy prawne wszczecia dochodzenia / sledztwa Więcej

Działania Policji w celu poprawienia poziomu bezpieczenstwa w gminie XYZ

 

  Wstęp……….. 3 Rozdzial I Podstawowe pojecia i definicje z zakresu bezpieczenstwa państwa 1.1. Istota bezpieczenstwa……….. 4 1.2. Klasyfikacje bezpieczenstwa ………..6 1.3. Zagrozenia bezpieczenstwa ………..10 1.4. Środki i metody polityki bezpieczenstwa państwa……….. 16 1.5. Kształtowanie się organów policji……….. 17 Rozdzial Więcej

System polskiego wieziennictwa. Struktura i funkcjonowanie.

 

  Wstęp………..4 Rozdzial I Typologia Zakladów Karnych 1. Rodzaje zakladów karnych………..9 1.1 Zaklad karny dla mlodocianych………..10 1.2 Zaklad karny dla odbywajacych kare po raz pierwszy ………..10 1.3 Zaklad karny dla recydywistów penitencjarnych ………..10 1.4 Zaklad karny dla odbywajacych kare aresztu Więcej

Policja a prawa czlowieka

 

  Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdzial 1. Instytucja policji. 1.1. Rys historyczny……….6 1.2. Rola policji w społeczenstwie obywatelskim……….16 Rozdzial 2. Prawa czlowieka i ich ochrona. 2.1. Prawo do zycia……….28 2.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego……….31 2.3. Prawo do prywatnosci……….34 2.4. Więcej

Działalność organizacji pozarzadowych w Polsce na przykładzie Gminy K

 

  Wstęp Rozdzial I. Geneza i ksztaltowanie się organizacji pozarzadowych w Polsce 1.1. Historia i geneza organizacji pozarzadowych w Polsce 1.2. Procesy przeksztalcania organizacji pozarzadowych 1.3. Funkcje i cele organizacji pozarzadowych. Rozdzial II. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarzadowych w Polsce Więcej

Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim

 

  Wstęp…………4 Rozdzial 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdzial 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28 Rozdzial 3. Udział wydzielonych kontyngentów Więcej

Zarządzanie jakoscia w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania

 

  Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka administracji publicznej. 1.1. Istota i struktura administracji publicznej………..5 1.2. Funkcje administracji publicznej ………..9 1.3. E-administracja………..15 ROzdzial II. Modele zarządzania jakoscia w administracji publicznej. 2.1. Model ISO 9001………..21 2.2. Model EFQM………..27 2.3. Metoda CAF………..29 Rozdzial III. Więcej

Wzruszenie prawomocnych orzeczen sadu administracyjnego

 

  Wzruszenie prawomocnych orzeczen sadu administracyjnego – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8586 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe Więcej

Metoda Common Assessment Framework jako metoda doskonalenia administracji publicznej.

 

  Wykaz skrótów. Wstęp Rozdzial I Zagadnienia wstepne dotyczace metody CAF 1.1 Pojecie i geneza CAF 1.2 Glówne zalozenia Wspólnej Metody Oceny 1.3. Kryteria skladajace się na strukture metody 1.4 Fazy doskonalenia organizacji w ramach metody CAF Rozdzial II Kryteria Więcej