Polskie Wojskowe Jednostki Specjalne We Wspólczesnych Operacjach Pokojowych. 4.26/5 (47)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Polskie wojskowe jednostki specjalne – przedstawienie zagadnienia 1.1. Wojska Specjalne – definicja i omówienie struktury………. 4 1.2. Wojska Specjalne przed i w trakcie II Wojny Swiatowej………. 5 1.2.1. Cichociemni………. 5 1.2.2. Pierwsza Samodzielna Kompania Grenadierów………. 6 1.2.3. Pierwsza Samodzielna Kompania Komandosów ……….7 1.2.4. Drugi Batalion Komandosów Zmotoryzowanych,…

Wpływ Agencji Ochrony na ksztaltowanie poziomu bezpieczenstwa publicznego. 4.38/5 (50)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Bezpieczeństwo publiczne i jego uwarunkowania 1.1. Pojęcie i zakres bezpieczenstwa publicznego. 1.2. Źródła zagrozen bezpieczenstwa publicznego. 1.3. Uwarunkowania bezpieczenstwa publicznego. 1.4. Regulacje prawne w zakresię bezpieczenstwa publicznego. Rozdział 2. Stan bezpieczenstwa publicznego w mieście X. 2.1. Charakterystyka aglomeracji miasta X. 2.2. Glówne determinanty bezpieczenstwa publicznego . 2.3.…

Realizacja zadan z zakresu zarządzania kryzysowego przez jednostke samorządu terytorialnego na przykładzie XYZ. 4.37/5 (43)

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego 1.1 Pojęcie kryzysu………… 7 1.2 Sytuacja kryzysowa …………9 1.3 Zarządzanie kryzysowe – definicja i istota………… 12 1.4 Etapy zarządzania kryzysowego …………15 1.5 Typy zagrozen i ich charakterystyka …………20 Rozdział II Zarządzanie kryzysowe w gminie 2.1 Regulacje prawne gminnego zarządzania kryzysowego …………26 2.2 Czynnosci…

Policja w administracyjnym systemie ochrony bezpieczenstwa i porzadku publicznego 4.46/5 (46)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Bezpieczeństwo i porzadek publiczny w Polsce 1. Pojęcie bezpieczenstwa i porzadku publicznego…………. 6 2. Organy odpowiedzialne za bezpieczenstwo i porzadek publiczny w Polsce…………. 9 3. Kształtowanie się organów policyjnych na ziemiach polskich od 1918r…………. 16 Rozdział II Organizacja policji i podstawowe zadania 1. Struktura organizacyjna Policji…………. 20…

Formacje policyjne w Polsce. 4.58/5 (36)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. System bezpieczenstwa wewnetrznego. 1.1. Bezpieczeństwo wewnetrzne – istota i podstawowe pojęcia. 1.2. Miejsce w systemie bezpieczenstwa narodowego. 1.3. Uwarunkowania funkcjonowania systemu bezpieczenstwa wewnetrznego w Polsce. Rozdział 2. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczenstwa państwa. 2.1. Geneza Policji w Polsce. 2.2. Struktura organizacyjna. 2.3. Zakres zadan i obowiazków Policji.…

Gospodarowanie zasobem nieruchomości gminy. 4.39/5 (41)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota gospodarowania nieruchomosciami. 1.1. Pojęcie i rodzaje nieruchomosci………. 5 1.2. Pojęcie gospodarowania nieruchomosciami………. 9 1.3. Formy gospodarowania gminnym zasobem nieruchomosci ……….12 Rozdział II Uwarunkowania gospodarowania gminnym zasobem nieruchomosci. 2.1. Ogólna Charakterystyka gminy XYZ……….. 20 2.2. Zasób nieruchomosci gminy XYZ w latach 2008 – 2012………. 25 Rozdział…

Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w mieście i gminie XYZ. 4.43/5 (35)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. System zarządzania kryzysowego w Polsce 1. Pojecia kryzysu, sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego………. 7 2. Uregulowania prawne dotyczace miasta i gminy w zakresię zarządzania kryzysowego………. 12 3. Zadania miasta i gminy w zakresię zarządzania kryzysowego ……….15 Rozdział II. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w mieście i gminie 1.…

Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrozen niemilitarnych w Gminie XYZ. 4.33/5 (48)

Przez administrator

Wstęp…………7 Rozdział I Charakterystyka srodowiska lokalnego Gminy Zbaszyn 1.1. Uwarunkowania geograficzne…………9 1.2. Podzial administracyjny…………11 1.3. Ludnosc…………12 1.4. Wybrane elementy srodowiska przyrodniczego…………13 1.5. Wybrane elementy infrastruktury technicznej…………15 1.6. Szlaki komunikacyjne…………16 1.7. Najwieksze zaklady pracy…………19 Rozdział II Identyfikacja zagrozen i sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Zbaszyn 2.1. Pozary i powodzie…………22 2.2. Wypadki…

System sadownictwa administracyjnego w Polsce. 4.23/5 (48)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota sadownictwa administracyjnego w Polsce………..4 Rozdział 2. Dzieje sadownictwa administracyjnego w Polsce………..8 Rozdział 3. Struktura sadownictwa administracyjnego w Polsce………..15 3.1 Struktura Naczelnego Sadu Administracyjnego………..17 3.2 Struktura Wojewódzkich Sadów Administracyjnych………..21 Rozdział 4. Kompetencje i zadania sadownictwa administracyjnego w Polsce………..27 Zakończenie………..38 Wykaz zródel 1. Źródła prawa………..40 2. Orzecznictwo………..40 3.…

Nadzór i Kontrola nad Samorzadem Terytorialnym. 4.44/5 (32)

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział I. Nadzór i kontrola w nauce prawa administracyjnego 1.1 Pojęcie nadzoru ……… 4 1.2 Przedmiot i kryteria nadzoru ……… 5 1.3 Cele, funkcje i zakres nadzoru ……… 7 1.3.1 Zakres podmiotowy nadzoru ……… 15 1.3.2 Zakres przedmiotowy nadzoru ……… 16 1.4 Pojęcie i istota kontroli …………

Spadek w polskim prawie cywilnym. 4.43/5 (46)

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Spadek w prawie polskim 1.1 Funkcje prawa spadkowego ………. 4 1.2 Pojęcie i cechy spadku ………. 4 1.3 Prawa i obowiazki majatkowe nalezace do spadku ………. 6 1.4 Otwarcie i nabycie spadku………. 8 Rozdział II Dziedziczenie 2.1 Pojęcie dziedziczenia ………. 10 2.2 Podmiotowe prawo do…

Polskie organy decyzyjne uczestniczace w Integracji Europejskiej. 4.24/5 (45)

Przez administrator

Wstęp………. 9 Rozdział I Rozumienie i koncepcja integracji europejskiej 1.1. Unia Europejska i jej geneza………. 11 1.2. Czlonkostwo w Unii Europejskiej………. 25 1.3. Rozumienie Integracji Europejskiej……….29 Rozdział II Przystapienie Polski do Unii 2.1. Polska przed 2004 rokiem………. 33 2.2. Rok 2004 poczatkiem czlonkostwa w Unii Europejskiej………. 37 2.3. 10 –…

Policja jako organ bezpieczenstwa i porzadku publicznego z uwzglednieniem funkcji w terenie. 4.52/5 (42)

Przez administrator

Wstęp …………9 Rozdział I Historia policji w Rzeczypospolitej Polskiej. 1.1. Policja – wprowadzenie …………13 1.2. Policja panstwowa – okres miedzywojenny …………15 1.3. Milicja Obywatelska w latach 1944-1989 …………19 1.4. Instytucja Policji po transformacji ustrojowej po 1989 roku………… 31 Rozdział II Organizacja policji w Polsce w świetle ustawy o policji. 2.1.…

Rola organów administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. 4.32/5 (44)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1. Walka o bezpieczenstwo. 1.1 Ewolucja bezpieczenstwa……… 6 1.1.1 Istota bezpieczenstwa……… 7 1.1.2 Deficyt bezpieczenstwa w dobie globalizacji………10 1.2 (Nie)bezpieczenstwo a zagrozenia………12 1.2.1 Zagrozenia naturalne………15 1.2.2 Zagrozenia wywolane dzialalnoscia czlowieka………18 1.2.2.1 Bioterroryzm jako cichy niszczyciel……… 20 1.3 Kryzys – porazka czy wyzwanie?……… 21 1.4 Sytuacja kryzysowa i jej…

Nadzór nad samorzadem terytorialnym w Polsce w okresie dwudziestolecia miedzywojennego 4.46/5 (41)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Istota i pojecie nadzoru państwa nad samorzadem terytorialnym 1.1. Poczatki teorii o nadzorze………. 7 1.2. Ewolucja nadzoru………. 17 1.3. Pojecia pokrewne nadzoru………. 23 Rozdział II Ogólny nadzór państwa i zakres wladzy nadzorczej nad samorzadem terytorialnym 2.1. Nadzór w państwach policyjnych 2.2. Instytucja nadzoru w państwach prawa………. 30…

Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej. 4.46/5 (65)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Istota demokracji 1.1. Zasada suwerennosci ludu i jej konsekwencje 1.2. Demokracja i jej formy 1.3. Instytucje demokracji bezpośredniej we wspólczesnym swiecie Rozdział 2 Instytucja referendum w Polsce. 2.1. Pojęcie referendum 2.2. Historia przyjecia instytucji referendum, w tym lokalnego w Polsce 2.3. Akty prawne regulujace instytucje referendum lokalnego…

Rola Policji w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej. 4.42/5 (38)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Definicja przestepczosci zorganizowanej oraz ksztaltowanie się jej w Polsce i na swiecie 1.1 Definicja przestepczosci zorganizowanej 1.2 Historia i rozwój przestepczosci zorganizowanej w Polsce i na swiecie 1.3 Wybrane rodzaje przestepczosci zorganizowanej Rozdział II Przeciwdzialanie i zwalczanie przestepczosci zorganizowanej 2.1 Podstawy prawne w zwalczaniu przestepczosci zorganizowanej 2.2…

Organizacja i funkcjonowanie policji na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w XYZ. 4.27/5 (30)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Ewolucja policyjnej funkcji administracji. 1.1. Geneza pojęcia ,,policja’. 1.2. Pojęcie policji administracyjnej w ujęciu doktryny okresu miedzywojennego. 1.3. Miejsce policji administracyjnej w strukturze pojeciowej doktryny prawa administracyjnego okresu PRL-u. 1.4. Historia Komendy Policji w XYZ. Rozdział II. Organy wykonujace funkcje policyjna. 2.1. Systematyka organów pelniacych funkcje policji…

Organizacja, zadania i funkcjonowanie komendy powiatowej policji, na przykładzie KPP w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Status ustrojowy policji 1.1 Usytuowanie ustrojowe i organizacja wewnetrzna………. 5 1.2 Zadania i uprawnienia………. 10 1.3 Sluzba w Policji, etyka zawodowa funkcjonariuszy ……….15 1.4 Obowiazki i prawa policjanta………. 24 1.5 Odpowiedzialnosc karna i dyscyplinarna policjanta ……….27 Rozdział II Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowaniakomendy powiatowej policji w XYZ…

Zarządzanie kryzysowe w powiecie lezajskim. 4.56/5 (39)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego 1.1 Pojęcie zarządzania kryzysowego………. 5 1.2 Podstawy prawne zarządzania kryzysowego………. 8 1.3 Obrona cywilna jako element bezpieczenstwa kraju………. 11 1.4 Kompetencja organów administracji publicznej w stanach zagrozenia kryzysowego………. 15 Rozdział II Zagrozenie jako źródłozarządzania kryzysowego 2.1 Potencjalne źródła zagrozen ……….23 2.2 Zagrozenia wystepujace w…

Handel ludzmi jako zagrozenie dla bezpieczenstwa Polski. 4.4/5 (45)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Aspekty teoretyczne handlu ludzmi 1. Niewolnictwo jako poczatek handlu ludzmi 2. Pojęcie handlu ludzmi 3. Przyczyny handlu ludzmi Rozdział II Typologia handlowania „zywym towarem” 1. Prostytucja jako handel zywym towarem 2. Handel dziecmi 2.1. Handel dziecmi w celu ich wykorzystywania seksualnego 2.2. Handel dziecmi w celu ich…

Rola i miejsce organizacji pozarzadowych na rzecz bezpieczenstwa narodowego w Polsce. 4.43/5 (35)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Bezpieczeństwo narodowe – ogólna charakterystyka. 1. Pojęcie i istota bezpieczenstwa 2. Uwarunkowania bezpieczenstwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 3. Wspólczesne rozumienie bezpieczenstwa narodowego w Polsce 4. Glówne problemy bezpieczenstwa XXI wieku Rozdział II. Funkcjonowanie organizacji pozarzadowych w Polsce 1. Pojęcie, istota oraz rodzaje organizacji pozarzadowych 2. Podstawy rozwoju i…

Sluzby specjalne w Polsce. 4.34/5 (44)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wprowadzenie do tematyki sluzb specjalnych 1. Pojęcie i istota sluzb specjalnych 2. Historia sluzb specjalnych 3. Typologia sluzb specjalnych Rozdział II Przeglad polskich cywilnych sluzb specjalnych 1. Centralne Biuro Antykorupcyjne 2. Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencja Wywiadu Rozdział III Przeglad polskich wojskowych sluzb specjalnych 1. Sluzba Kontrwywiadu…