Karnoprawna analiza ustawy o odpadach 4.33/5 (51)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki. 1.1.Rozwój przepisów o odpadach. 1.2.Miejsce ustawy o odpadach w polskim systemie prawnym. Rozdział 2 Przepisy penalne w ustawie o odpadach. 2.1. Materialne przepisy o wykroczeniach z art. 69a-78 ustawy o odpadach. 2.2. Zalozenia materialnego…

Dostep do informacji publicznej 4.3/5 (63)

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Prawo czlowieka do informacji. 1.1. Informacja jako pojecie interdyscyplinarne…………. 5 1.2. Znaczenie pojęcia…………. 9 1.3. Informacja jako dobro prawne…………. 16 Rozdział II Zakres przedmiotowy i podmiotowy dostepu do informacji. 2.1. Dostep do informacji jako praw i…

Ograniczenie wladzy rodzicielskiej 4.35/5 (49)

Przez administrator

Rozdział 1 Wladza rodzicielska 1.1 Pojecia,przedmioty i charakter prawny wladzy rodzicielskiej. 1.2 Wykonywanie wladzy rodzicielskiej. Rozdział 2 Ingerencja sadu we wladze rodzicielska. 2.1 Zawieszenie wladzy rodzicielskiej. 2.2 Ograniczenie wladzy rodzicielskiej. 2.3 Pozbawienie wladzy rodzicielskiej. Rozdział 3 Przeslanki i sposoby ograniczenia…

Swiadczenia rodzinne w Polsce. 4.19/5 (53)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie ogólne swiadczen rodzinnych. 1.1 Geneza swiadczen rodzinnych i ich przeobrazenia ……….6 1.2. Regulacja prawa do swiadczen rodzinnych ……….9 1.3. Podmioty postępowania w sprawach swiadczen rodzinnych………. 11 1.3.1.Organy prowadzace postepowanie………. 12 1.3.2. Podmioty uprawnione do otrzymania swiadczenia…

Gmina w strukturze samorządu terytorialnego. 4.15/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Administracja samorzadowa w Polsce. 1.1 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego……….. 7 1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….. 11 1.4. Organy stanowiace i wykonawcze samorządu terytorialnego……….. 15 Rozdział II Struktura…

Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku. 4.34/5 (35)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku – uwagi ogólne Rozdział IISadownictwo administracyjne Francji 2.1. Ewolucja ustroju Francji w XIX wieku 2.2. Sadownictwo administracyjne Francji Rozdział III Sadownictwo administracyjne Prus 3.1. Ewolucja ustroju państwa pruskiego w XIX…

Wspóluczestnictwo w postepowaniu administracyjnym. 4.33/5 (40)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Konstrukcja prawna wspóluczestnictwa 1.1. Cywilnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.2. Administracyjnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.3. Konstrukcja wspóluczestnictwa a kategorie uczestników postępowania administracyjnego 1.4. Wspóluczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego Rozdział II Wspóluczestnictwo formalne 2.1. Istota wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu…

Uprawnienia stron postępowania administracyjnego. 4.42/5 (36)

Przez administrator

Wstęp Rozdział IPojecia ogólne 1.1. Pojęcie strony postępowania administracyjnego Rozdział II Prawa strony o charakterze podstawowym 2.1. Prawo do postępowania i decyzji zgodnej z prawem 2.2. Prawo do uwzglednienia slusznego interesu Rozdział III Prawa o charakterze materialnoprawnym 3.1. Prawo do…

Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie 4.48/5 (33)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Istota konfliktów w Afganistanie. 1. Przyczyny udzialu wojska polskiego w silach koalicyjnych………4 2. Logistyka przygotowan do misji wojskowej w ramach koalicji antyterrorystycznej………6 Rozdział II Udział w operacjach wojskowych. 1. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w latach 2001-2007………8…

Wybory do rad powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku 4.41/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Samorzad powiatowy w systemie administracji publicznej 1. Powiat w systemie samorządu terytorialnego………..4 2. Zadanie wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………..10 3. Organy powiatu………..15 Rozdział 2 Wybory do rad powiatów. 1. Dotychczasowe zasady wyborów do rad powiatów………..27 2. Zasady…

Ustrój wladzy wykonawczej w Polsce. 4.41/5 (46)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka wladzy wykonawczej w Polsce 1.1. Geneza wladzy wykonawczej………..5 1.2. Koncepcje wladzy wykonawczej………..10 1.3. Ewolucja wladzy wykonawczej………..11 Rozdział II Pozycja wladzy wykonawczej w świetle konstytucji. 2.1. Dualizm wladzy wykonawczej………..28 2.2. Uprawnienia Prezydenta RP………..31 2.3. Uprawnienia Rady Ministrów………..39…

Rola Policji w procesię karnym 4.42/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Policja jako organ procesowy w postepowaniu przygotowawczym 1.1.Policja jako organ bezpieczenstwa publicznego 1.2.Obszary działania Policji 1.3.Organizacja Policji Rozdział II Cele, zadania i formy postępowania przygotowawczego 2.1. Formy postępowania przygotowawczego 2.2. Podstawy prawne wszczecia dochodzenia / sledztwa 2.3.…

System polskiego wieziennictwa. Struktura i funkcjonowanie. 4.46/5 (48)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Typologia Zakladów Karnych 1. Rodzaje zakladów karnych………..9 1.1 Zaklad karny dla mlodocianych………..10 1.2 Zaklad karny dla odbywajacych kare po raz pierwszy ………..10 1.3 Zaklad karny dla recydywistów penitencjarnych ………..10 1.4 Zaklad karny dla odbywajacych kare aresztu wojskowego………..…

Policja a prawa czlowieka 4.42/5 (50)

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział 1. Instytucja policji. 1.1. Rys historyczny……….6 1.2. Rola policji w społeczenstwie obywatelskim……….16 Rozdział 2. Prawa czlowieka i ich ochrona. 2.1. Prawo do zycia……….28 2.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego……….31 2.3. Prawo do prywatnosci……….34 2.4. Prawo…

Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim 4.29/5 (49)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdział 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28 Rozdział 3. Udział wydzielonych kontyngentów Wojska…

Zarządzanie jakoscia w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania 4.29/5 (48)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka administracji publicznej. 1.1. Istota i struktura administracji publicznej………..5 1.2. Funkcje administracji publicznej ………..9 1.3. E-administracja………..15 ROzdzial II. Modele zarządzania jakoscia w administracji publicznej. 2.1. Model ISO 9001………..21 2.2. Model EFQM………..27 2.3. Metoda CAF………..29 Rozdział III. Zastosowanie…