Panstwa skandynawskie a UE – wspólpraca polityczna i gospodarcza.


Wstęp


1. Pomoc panstw skandynawskich – ujecie ilosciowe
2. Przeslanki współpracy rozwojowej panstw skandynawskich
3. Struktura instytucjonalna dwustronnej współpracy rozwojowej
4. Wspólpraca z instytucjami badawczymi
5. Wspólpraca rozwojowa w oczach opinii publicznej
6. Uwarunkowania prawne współpracy rozwojowej w krajach nordyckich
7. Priorytety współpracy rozwojowej krajów skandynawskich
8. Kraje skandynawskie wobec współpracy wielostronnej


Podsumowanie
Bibliografia


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>