Panstwa skandynawskie a UE – wspólpraca polityczna i gospodarcza.

 


Wstęp


1. Pomoc panstw skandynawskich – ujecie ilosciowe
2. Przeslanki współpracy rozwojowej panstw skandynawskich
3. Struktura instytucjonalna dwustronnej współpracy rozwojowej
4. Wspólpraca z instytucjami badawczymi
5. Wspólpraca rozwojowa w oczach opinii publicznej
6. Uwarunkowania prawne współpracy rozwojowej w krajach nordyckich
7. Priorytety współpracy rozwojowej krajów skandynawskich
8. Kraje skandynawskie wobec współpracy wielostronnej


Podsumowanie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>