Państwowa Straż Pożarna jako element Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego

>


Wstęp ……….. 3

Rozdział I.
Krajowy system zarządzania kryzysowego.

1.1 Istota i zakres krajowego systemu zarządzania kryzysowego ………..8
1.2 System kierowania reagowaniem kryzysowym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ………..16
1.3 Historyczny rys krajowego systemu zarządzania kryzysowego


Rozdział II.
Straz Pożarna w działaniach krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

2.1 Charakterystyka podstawowych zadań Straży Pożarnej………..19
2.2 Działania Straży Pożarnej w ramach krajowego systemu zarządzania kryzysowego………..23
2.2.1 Wybrane zagrożenia naturalne………..30
2.2.2 Wybrane zagrożenia techniczne………..35


Rozdział III.
Współpraca Straży Pożarnej z innymi instytucjami.

3.1 Krajowy system ratowniczo &#8211. gaśniczy………..40
3.1.1 Struktury krajowe………..41
3.1.2 Struktury wojewódzkie………..42
3.1.3 Struktury powiatowe………..43
3.2 Współdziałanie w ramach zadań ratowniczych z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i państwowymi………..44
3.3 Alarmowanie i zgłaszanie sytuacji kryzysowych………..54


Zakończenie………..56
Bibliografia………..58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>