Pedagogika wojskowa.


I. Wstęp

II. Pedagogika w zastosowaniach wojskowych
1. Przedmiot pedagogiki wojskowej
2. Rys historyczny pedagogiki wojskowej
Bibliografia do rozdzialu

III. Problemy społeczne i ich rozwiazywanie

1. Adaptacja do służby wojskowej
2. Negatywne zjawiska w sluzbie wojskowej
2.1. Zachowania autoagresywne
2.2. Zycie ‚falowe’
2.3. Samowolne oddalenia
3. Profilaktyka
Bibliografia do rozdzialu

IV. Dowódca, jako wychowawca – w czasię pokoju i wojny

Bibliografia do rozdzialu

V. Metodologia

1. Wyniki badan.
2. Podsumowanie.

Aneks

Uwaga:Praktycznie brak przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>