Pedagogizacja w sluzbie zdrowia.


Czesc I Teorie

Rozdzial I
Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia

1.1. Czym jest pedagogika i jakie sa jej oddzialywania na pracownika w
zakładzie pracy


Rozdzial II
Akredytacja w sluzbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych

2.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji
2.2 Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji
2.3 Rola standardów w procesię akredytacji
2.4. Procedura postępowania akredytacyjnego


Rozdzial III
Plocka sluzba zdrowia

3.1. Rodzaje Sluzby Zdrowia w Plocku


Rozdzial IV
Proces kształtowania podyplomowego – reforma z zalozenia.

4.1. Proponowany przez zalozenia reformy proces zmian w ksztalceniupodyplomowym pielegniarek
4.2 Istota kwalifikacji zawodowych
4.3. Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego jako jednostka odpowiedzialna za kształcenie podyplomowe w medycynie
4.4. Rodzaje kursów prowadzonych w Plockiej Sluzbie Zdrowia


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>