Percepcja czasu wolnego w ocenie dzieci 5 letnich ich rodziców i nauczycieli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Rozwój dziecka w średnim wieku przedszkolnym

1.1. Rozwój fizyczny ……….4
1.2. Rozwój emocjonalny i społeczny………. 8
1.3. Rozwój intelektualny ……….13
1.4. Samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym………. 16


Rozdział II
Czas wolny dziecka

2.1. Istota i pojęcie czasu wolnego ……….19
2.2. Formy spędzania czasu wolnego u dziecka ……….24
2.3. Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka 5 letniego ……….29


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Cel i przedmiot badań ……….37
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….39
3.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze………. 43
3.4. Organizacja i teren badań, charakterystyka badanej grupy………. 45


Rozdział IV
Percepcja czasu wolnego u dziecka w ocenie rodziców i nauczycieli

4.1. Wyniki badań………. 47
4.2. Weryfikacja hipotez ……….57
4.3. Wnioski z badań………. 58


Zakończenie ……….61
Bibliografia ……….63
Spis tabel, wykresów, rysunków ……….67
Ankieta – spędzenie czasu wolnego w ocenie dzieci w wieku 5 lat i ich rodziców ……….68
Metryczka pracy ……….72

Oceń