Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.Wstęp ……….5

1.1. Podstawa formalna opracowania planu.
1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5
1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5
1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6
1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8
1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9

Rozdzial 1.
Podstawowe informacje o nieruchomosci.

2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela………. 10
2.1.1 Analiza zawartych umów. ……….11
2.1.2 Analiza umów zawartych z najemcami lokali……….. 12
2.2. Lokalizacja ogólna ……….13
2.3. Lokalizacja szczególowa ……….15
2.4. Charakterystyka nieruchomosci ……….15
2.5. Opis i stan techniczny budynku……….. 16
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej……….. 19
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci……….. 20
2.8. Okreslenie potrzeb remontowych ……….21
2.8.1 Obliczenie stopnia zuzycia technicznego budynku……….. 21
2.8.2 Harmonogram prac remontowo-modernizacyjnych……….. 22
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomoscia……….. 24
2.10. Podsumowania i wnioski……….. 24

Rozdzial 2.
Analiza rynku nieruchomosci.

3.1. Okreslenie zasiegu rynku……….. 26
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania……….. 29
3.3. Konkurencyjne nieruchomosci. Analiza porównywalnych nieruchomosci……….. 29
3.4. Podsumowanie i wnioski……….. 30

Rozdzial 3.
Biezaca analiza finansowa.

4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartosci lacznych……….. 32
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów……….. 33
4.3. Potencjalne źródła finansowania……….. 33
4.4. Okreslenie wartosci nieruchomosci……….. 34
4.5. Podsumowania i wnioski……….. 35

Rozdzial 4.
Analiza strategiczna.

5.1. Mocne i slabe strony nieruchomosci……….. 37
5.2. Okreslenie wariantów postępowania……….. 39

Rozdzial 5.
Ocena wariantów postępowania.

6.1. Ustalenie stopy dyskontowej……….. 41
6.2. Skutki wdrozenia poszczególnych wariantów……….. 41
6.3. Wskazanie wariantu optymalnego……….. 48
6.4. Podsumowanie i wnioski……….. 51

Rozdzial 6.
Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzglednieniem ewentualnych zagrozen.

7.1. Plan marketingowy ……….53
7.2. Harmonogram planowanych dzialan………. 53
7.3. Analiza ryzyka realizacji planu……….. 55

Podsumowanie planu i wnioski koncowe……….. 61

Spis tabel i zdjec……….. 63

Uwaga: Praca praktyczna bez ma przypisów !

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>