Planowanie kariery zawodowej przez studentów pedagogiki specjalnej.Wstęp ………. 4

Rozdzial 1
System edukacyjny w Polsce

1.1. System ksztalcenia zawodowego w Polsce ………. 5
1.2. Postulaty Procesu Bolonskiego ………. 9


Rozdzial 2
Zawód pedagoga specjalnego

2.1. Kompetencje pedagoga specjalnego ………. 16
2.2. Wykaz specjalnosci pedagogiki specjalnej ………. 23
2.3. Możliwościpedagoga specjalnego na rynku pracy ………. 28


Rozdzial 3
Plany edukacyjno zawodowe studentów

3.1. Start zawodowy ………. 30
3.2. Decyzje edukacyjno ………. zawodowe studentów ………. 32
3.3. Kluczowe umiejetnosci potrzebne na rynku pracy ………. 33


Rozdzial 4.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

4.1. Przedmiot i cel badan ………. 37
4.2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 38
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………. 39
4.4. Organizacja i teren badan ………. 40
4.5. Charakterystyka badanej grupy ………. 41


Rozdzial 5.
Analiza badan wlasnych

5.1. Czynniki decydujace o podjeciu przez studentów kierunku pedagogika specjalna ………. 44
5.2. Przygotowanie studentów pedagogiki specjalnej do podjecia pracy ………. 47
5.3. Plany studentów pedagogiki specjalnej po ukonczeniu obecnego etapu ksztalcenia………. 55
5.4. Poziom wiedzy studentów na temat wkraczania na rynek pracy ………. 60


Zakończenie ………. 67
Bibliografia ………. 71
Spis wykresów ………. 73
Spis tabel ………. 74
Zalaczniki ………. 74

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>