Planowanie procesu produkcji drukarek 3d w wybranym przedsiębiorstwie jako element zarządzania jakością produktu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….. 4

Rozdział 1
Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie……….. 5
&
1.1 Pojęcie planowania i produkcji……….. 5
1.2 Planowanie produkcji ……….. 9
1.3 Narzędzia sterowania produkcją……….. 12
1.4 Planowanie produkcji w dużych i małych przedsiębiorstwach……….. 14


Rozdział 2
Wybrane metody zarządzania procesem produkcji……….. 16
&
2.1 Istota zarządzania procesem produkcji……….. 16
2.2 Metoda MRP ……….. 17
2.3 Metoda ERP……….. 19
2.4 Metoda „Just-in-Time”……….. 21
2.5 Metoda Kanban ……….. 24
2.6 Metoda CPM ……….. 26
2.7 Diagram Gantta……….. 28


Rozdział 3
Planowanie procesu produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa ……….. 30
&
3.1 Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa ……….. 30
3.2 Przebieg procesu produkcji w wybranym przedsiębiorstwie ……….. 34
3.3 Zastosowanie diagramu Gantta w planowaniu produkcji ……….. 39


Wnioski i podsumowanie ……….. 47
Bibliografia:……….. 48
Spis tabel: ……….. 49
Spis rysunków: ……….. 49
Spis wykresów:……….. 49

Oceń