Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku

Wstęp

Rozdział 1
Istota planowania w przedsiębiorstwie
      1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie
1.2 Rodzaje planów w organizacji
1.3 Etapy procesu planowania

Rozdział 2
Metody prognozowania sprzedaży
      2.1 Metody ilościowe prognozowania
2.2 Metody jakościowe prognozowania

Rozdział 3
Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana procedura planowania sprzedaży
      3.1 Makrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.2 Mikrootoczenie banku komercyjnego XYZ
3.3 Etapy procesy sprzedażowego w analizowanym banku
3.4 Metodologia tworzenie planu sprzedaży w banku XYZ

Rozdział 4
Analiza efektywności planów sprzedaży na podstawie oddziału X w banku XYZ
      4.1 Pojęcie analizowanych produktów bankowych
4.2 Ocena wykonania planu sprzadaży na podstawie oddziału X w banku XYZ

Zakończenie
Bibliografia
Spis stron internetowych
Spis tabel
Spis ilustracji

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,