Plany edukacyjne licealistów


Wstęp………..2

Rozdzial I
Problematyka badan w świetle literatury pedagogicznej

1.1. Wyjasnienie podstawowych pojęćzwiazanych z tematem pracy……….. 5
1.1. Wspólczesna edukacja w liceum ………..10
1.1.1. Reforma systemu edukacji ………..10
1.1.2. Program nauczania w liceum ogólnoksztalcacym ………..13
1.1.3. Dane statystyczne ………..18
1.2. Wewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego………..19
1.3. Aspiracje edukacyjne licealistów……….. 22


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan ………..24
2. Problemy badawcze ………..25
3. Hipotezy badawcze ………..28
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..31
5. Charakterystyka terenu badan i próby badawczej………..38
6. Organizacja i przebieg badan ………..41


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

1.1. Stosunek licealistów do edukacji, jej wpływ na ich marzenia i pragnienia zyciowe ………..42
1.2. Wpływ szkoly na dalsze plany edukacyjne uczniów ………..45
1.3. Opinie młodzieży na temat pomocy ze strony szkoly, w podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji……….. 49
1.4. Wpływ otoczenia na aspiracje edukacyjne licealistów ………..50
1.5. Wpływ polskiej gospodarki na plany edukacyjne uczniów liceum……….. 53
1.6. Opinie licealistów na temat samoksztalcenia ………..56
1.7. Preferencje licealistów w wyborze dalszego ksztalcenia ………..57
1.8. Plany licealistów odnosnie dalszej edukacji po zakonczeniu ksztalcenia w liceum ………..59
1.9. Negatywne czynniki majace wpływ na osiaganie aspiracji edukacyjnych licealistów……….. 62
2. Weryfikacja hipotez……….. 64
3. Wnioski z przeprowadzonych badan ………..66


Bibliografia ………..68
Spis tabel ………..71
Spis wykresów ………..71
Aneks ………..72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>