Płynność finansowa i zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa w przedsiębiorstwie.

1.1. Pojecie i charakterystyka środków pienieznych i ich przeplywów ……….. 6
1.2. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ……….. 9
1.3. Analiza rachunku przeplywów pienieznych ……….. 16
1.3.1. Wstępna analiza struktury i dynamiki rachunku przeplywów pienieznych……… 16
1.3.2. Analiza wskaznikowa cash flow ……….. 20
1.4. Powody utrzymywania plynnosci finansowej ……….. 27


Rozdzial 2
Kapital obrotowy i jego znaczenie.

2.1. Pojecie, charakterystyka i znaczenie kapitału obrotowego ……….. 30
2.2. Potrzeby kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie – krazenie kapitału obrotowego ……….. 35
2.3. Ustalenie zapotrzebowania na kapital obrotowy ……….. 38
2.4. Zarzadzania kapitalem obrotowym brutto ……….. 42
2.5. Strategie finansowania aktywów obrotowych ……….. 47


Rozdzial 3
Plynnosc finansowa w przedsiębiorstwie xyz.

3.1. Charakterystyka działalności firmy xyz ……….. 49
3.2. Analiza wstepna rachunku przeplywu środków pienieznych ……….. 62
3.3. Analiza wskaznikowa plynnosci finansowej ……….. 74


Rozdzial 4
Kapitaly obrotowe w przedsiębiorstwie xyz.

4.1. Kapital obrotowy w firmie xyz ……….. 78
4.2. Zarządzanie kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie xyz ……….. 84
4.3. Finansowanie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie xyz ……….. 87


Zakończenie ……….. 90
Bibliografia ……….. 93
Akty prawne ……….. 95
Spis tabel ……….. 96
Spis rysunków ……….. 97
Spis schematów ……….. 98
Spis wykresów ……….. 99


ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)