Płynność finansowa i zarzadzanie kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie.

Wstęp ……….. 4

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa w przedsiębiorstwie.

1.1. Pojecie i charakterystyka środków pienieznych i ich przeplywów ……….. 6
1.2. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ……….. 9
1.3. Analiza rachunku przeplywów pienieznych ……….. 16
1.3.1. Wstępna analiza struktury i dynamiki rachunku przeplywów pienieznych……… 16
1.3.2. Analiza wskaznikowa cash flow ……….. 20
1.4. Powody utrzymywania plynnosci finansowej ……….. 27


Rozdzial 2
Kapital obrotowy i jego znaczenie.

2.1. Pojecie, charakterystyka i znaczenie kapitału obrotowego ……….. 30
2.2. Potrzeby kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie – krazenie kapitału obrotowego ……….. 35
2.3. Ustalenie zapotrzebowania na kapital obrotowy ……….. 38
2.4. Zarzadzania kapitalem obrotowym brutto ……….. 42
2.5. Strategie finansowania aktywów obrotowych ……….. 47


Rozdzial 3
Plynnosc finansowa w przedsiębiorstwie xyz.

3.1. Charakterystyka działalności firmy xyz ……….. 49
3.2. Analiza wstepna rachunku przeplywu środków pienieznych ……….. 62
3.3. Analiza wskaznikowa plynnosci finansowej ……….. 74


Rozdzial 4
Kapitaly obrotowe w przedsiębiorstwie xyz.

4.1. Kapital obrotowy w firmie xyz ……….. 78
4.2. Zarządzanie kapitalem obrotowym w przedsiębiorstwie xyz ……….. 84
4.3. Finansowanie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie xyz ……….. 87


Zakończenie ……….. 90
Bibliografia ……….. 93
Akty prawne ……….. 95
Spis tabel ……….. 96
Spis rysunków ……….. 97
Spis schematów ……….. 98
Spis wykresów ……….. 99


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>