Plywanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej.


Streszczenie………….. 5
Wstęp………….. 6

Rozdzial 1
Plywanie jako forma aktywnosci ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz mlodziezy………….. 8
1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14
1.3. Plywanie jako forma rekreacji………….. 18
1.4. Aktywnosc ruchowa dzieci w srodowisku wodnym………….. 21


Rozdzial 2
Zalozenia metodologiczne badan

2.1. Cel i przedmiot badan………….. 28
2.2. Problemy badawcze………….. 29
2.3. Metody i techniki badan………….. 31
2.4. Teren i przebieg badan………….. 35


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych.

3.1. Uwarunkowania aktywnosci ruchowej dzieci w srodowisku wodnym
3.1.1. Charakterystyka badanej populacji………….. 37
3.1.2. Czas wolny dzieci i sposób jego zagospodarowania………….. 41
3.1.3. Aktywnosc ruchowa dzieci w czasię wolnym………….. 43
3.1.4. Wpływ rodziców na rozwój aktywnosci fizycznej dzieci w srodowisku wodnym………….. 46
3.1.5. Czynniki decydujace o stymulacji ruchowej (plywanie) dzieci przez ich rodziców………….. 51
3.2. Poziom umiejetnosci dzieci w srodowisku wodnym ………….. 60
3.2.1. Stopien adaptacji dzieci do srodowiska wodnego………….. 60
3.2.2. Poziom umiejetnosci i sprawnosci plywackiej dzieci………….. 63


Podsumowanie i wnioski………….. 67
Pismiennictwo………….. 72
Spis tabel i wykresów………….. 75
Aneks………….. 77


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>