Pobyt dziecka w szpitalu jako sytuacja trudna.

 

Wstęp……….2

Rozdzial I
Pobyt dziecka w szpitalu

1. Sytuacja trudna – analiza pojecia………. 4
2. Warunki kształtujące psychike i przezycia dziecka w szpitalu………. 7
3. Zaburzenia rozwoju dziecka chorego………. 14


Rozdzial II
Zajecia wychowawcze i ich wpływ na samopoczucie dziecka w szpitalu.

1. Geneza szkolnictwa szpitalnego ……….18
2. Zadania szkoly szpitalnej ……….20
3. Terapeutyczna rola zajęć pozalekcyjnych w szkole szpitalnej………. 22


Rozdzial III
Metodologiczne podstawy badan.

1. Cel badan oraz problematyka badawcza………. 27
2. Metoda badawcza, techniki i narzedzia badawcze………. 30
3. Teren badan ……….35


Rozdzial IV
Wyniki badan wlasnych.

1. Tresciowe aspekty przezyc emocjonalnych dzieci………. 36
2. Obraz pobytu w szpitalu w rysunkach małych pacjentów ……….38
3. Analiza przezyc dzieci w szpitalu w oparciu o kwestionariusz rozmowy z dzieckiem………. 41
4. Podsumowanie i wnioski………. 43


Bibliografia………. 45
Aneksy………. 47
Arkusze obserwacji………. 47
Kwestionariusz rozmowy z dzieckiem ……….54
Prace dzieci………. 55

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>