Poczucie sensu zycia ludzi po ukonczeniu 60 – tego roku zycia.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Charakterystyka okresu póznej doroslosci i wieku starzenia sie.

1.1 Gerontologia, geragogika (gerontopedagogika), psychogeriatria – ustalenia definicyjne………..7
1.2 Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………..10
1.3 Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci. Leki i niepokoje ludzi starszych………..15
1.4 Starzenie sie, osobowosc a styl zycia………..18
1.5 Aktywnosc wlasna i wsparcie instytucjonalne osób starszych………..22
1.6 Jakość zwiazków w okresie senioralnym………..27

Rozdzial II
Sens zycia w literaturze.

2.1 Istota sensu zycia………..31
2.2 Inteligencja duchowa………..36
2.3 Utrata sensu zycia………..40
2.4 Bilans zycia………..44

Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1 Przedmiot i cel badan………..48
3.2 Problemy badawcze………..49
3.3 Metody i techniki badawcze………..50
3.4 Charakterystyka terenu badan i badanej populacji………..55

Rozdzial IV
Sens zycia czlowieka po ukonczeniu 60 – tego roku zycia

w badaniach wlasnych………..57
4.1 Analiza badan ilosciowych………..57
4.2 Analiza badan jakosciowych………..72
4.3 Wnioski………..76

Zakończenie………..80
Bibliografia………..82
Zalaczniki………..87

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>