Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji 4.23/5 (111)

22 listopada 2017 0 Przez administrator

Podatek dochodowy jest bardzo popularnym tematem podczas pisania pracy magisterskiej. Jednym z rodzaj podatków jest podatek od osób fizycznych. Dobrze napisana praca powinna zawierać takie informacje czym jest podatek od osób fizycznych, na jakie ulgi oraz zwolnienia może liczyć podatnik oraz skutki dla Państwa wynikające z jego wprowadzenia.Ważne są również instrumenty optymalizacji podatkowej. Poniżej przykład jak może wyglądać przykładowa praca.

Wstęp………3

Rozdział I
Podatki i ich rola w gospodarce narodowej
1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5
1.2. System podatkowy w Polsce……… 7
1.3. Rodzaje podatków ………10
1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14

Rozdział II
Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego charakterystyka
2.1. Podatek dochodowy – uwarunkowania prawne ………17
2.2. Przedmiot i podmiot podatku dochodowego ………18
2.3. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ………22
2.4. Wysokość obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych……… 26

Rozdział III
Optymalizacja podatkowa w gospodarce
3.1. Istota optymalizacji podatkowej ………30
3.2. Legalne i nielegalne sposoby optymalizacji ………33
3.3. Skutki dla państwa wynikające z optymalizacji podatkowych ………35
3.4. Kontrowersje i ryzyko optymalizacji podatkowej……… 41

Rozdział IV
Optymalizacja w podatku dochodowym od osób fizycznych
4.1. Instrumenty optymalizacji podatkowej ………45
4.2. Zryczałtowane formy opodatkowania i zróżnicowanie podatku……… 46
4.3. Legalne sposoby optymalizacji stosowane w gospodarczej rzeczywistości 50
4.4. Przykłady nielegalnych metod optymalizacji podatków ………54
4.5. Etyczne aspekty optymalizacji podatkowej ………59

Podsumowanie……… 63
Bibliografia ………65
Spis tabel ………71
Spis rysunków ………71
Spis wykresów ………71

Oceń