Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji 4.23/5 (83)

Wstęp………3

Rozdział I
Podatki i ich rola w gospodarce narodowej
1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5
1.2. System podatkowy w Polsce……… 7
1.3. Rodzaje podatków ………10
1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14

Rozdział II
Podatek dochodowy od osób fizycznych i jego charakterystyka
2.1. Podatek dochodowy – uwarunkowania prawne ………17
2.2. Przedmiot i podmiot podatku dochodowego ………18
2.3. Ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych ………22
2.4. Wysokość obciążeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych……… 26

Rozdział III
Optymalizacja podatkowa w gospodarce
3.1. Istota optymalizacji podatkowej ………30
3.2. Legalne i nielegalne sposoby optymalizacji ………33
3.3. Skutki dla państwa wynikające z optymalizacji podatkowych ………35
3.4. Kontrowersje i ryzyko optymalizacji podatkowej……… 41

Rozdział IV
Optymalizacja w podatku dochodowym od osób fizycznych
4.1. Instrumenty optymalizacji podatkowej ………45
4.2. Zryczałtowane formy opodatkowania i zróżnicowanie podatku……… 46
4.3. Legalne sposoby optymalizacji stosowane w gospodarczej rzeczywistości 50
4.4. Przykłady nielegalnych metod optymalizacji podatków ………54
4.5. Etyczne aspekty optymalizacji podatkowej ………59

Podsumowanie……… 63
Bibliografia ………65
Spis tabel ………71
Spis rysunków ………71
Spis wykresów ………71

Oceń