Podatek od spadków i darowizn.


Wstęp………1

Rozdzial I.
Teoria podatku………2

1.1. Pojecie i cechy podatku……… 4
1.2. Elementy konstrukcji podatku……… 7
1.3. Funkcje i cele podatków………15
1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków ………20

Rozdzial II.
Podatek od spadków i darowizn

2.1. Charakterystyka podatku……… 24
2.2. Ustawowe okreslenie przedmiotu podatku ………27
2.2.1. Darowizna w prawie cywilnym ………29
2.2.2. Testament jako forma rozrzadzenia majatkiem na wypadek smierci ………33
2.2.3. Spadek ………38
2.2.4. Nabycie wlasnosci rzeczy przez zasiedzenie ………43
2.2.5. Nabycie praw do wkladu oszczednosciowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego smierci……… 44
2.2.6. Nabycie wlasnosci rzeczy znajdujacych się za granica lub praw majatkowych wykonywanych za granica……… 45
2.3. Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn ………46
2.3.1. Zwolnienia nabycia gospodarstw rolnych, oraz rzeczy i praw zwiazanych z produkcja rolnicza ………47
2.3.2. Zwolnienie nabycia zakladów, narzedzi oraz maszyn ………49
2.3.3. Zwolnienie zasiedzenia wydzielonych czesci nieruchomosci ………50
2.3.4. Zwolnienie nabycia przedmiotów wyposazenia mieszkania……… 50
2.3.5. Zwolnienie nabycia dóbr kultury……… 50
2.3.6. Zwolnienie nabycia domów wielkomieszkaniowych………52
2.3.7. Zwolnienia od podatku darowizn pieniedzy lub innych rzeczy……… 52
2.4. Podatnicy podatku od spadków i darowizn……… 53
2.5. Obowiazek Opodatkowania ………54
2.5.1. Powstanie obowiazku podatkowego ………54
2.5.2. Obowiazek podatkowy przy nabyciu w drodze spadku……… 54
2.5.3. Obowiazek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny ………57
2.5.4. Obowiazek podatkowy przy nabyciu wlasnosci rzeczy i innych praw majatkowych przez zasiedzenie ………58
2.5.5. Obowiazek podatkowy przy nabyciu praw do wkladów oszczednosciowych na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego smierci………59
2.5.6. Nabycie pod warunkiem zawieszajacym badz rozwiazujacym a obowiazek podatkowy ………59
2.6. Podstawa opodatkowania ………60
2.6.1. Wartość rynkowa rzeczy i praw majatkowych – sposób ustalenia wartosci nabytego majatku do opodatkowania……… 60
2.6.2. Dlugi i ciezary podlegajace odliczeniu od wartosci nabytego majatku ………62
2.7. Opodatkowanie swiadczen powtarzajacych się ………65
2.8. Wysokosc podatku i sposób jego ustalania……… 66
2.8.1. Podzial nabywców na grupy podatkowe………67
2.8.2. Kwoty wolne od podatku i skale podatkowe 68
2.8.3. Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn……… 72
2.8.4. Wyłączenie z opodatkowania wartosci lokali i budynków mieszkalnych………73
2.9. Decyzja w sprawie wymiaru podatku od spadków i darowizn ………79
2.10. Skladanie zeznan podatkowych ………81
2.11. Sposób uiszczenia podatku……… 83
2.11.1. Termin zaplaty podatku przez podatnika……… 83
2.11.2. Pobór podatku przez platnika……… 83
2.11.3. Przyklady obliczenia podatku ………84
2.12. Wlasciwosc miejscowa urzedów skarbowych w sprawach podatku od spadków i darowizn……… 88

Zakończenie ………90
Zalaczniki……… 91
Bibliografia………103

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>