Podatek od towarów i uslug

Wstęp………4

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie podatku VAT w Unii Europejskiej

1.1. Podatek VAT jako podatek unijny……….6
1.2. Polski VAT a harmonizacja podatków posrednich w krajach UE……….14


Rozdzial 2.
Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług

2.1. Zakres opodatkowania……….20
2.1.1. Zakres przedmiotowy……….20
2.1.2 Zakres podmiotowy……….22
2.2 Powstanie obowiazku podatkowego……….25
2.3 Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe……….26
2.3.1 Zwolnienia przedmiotowe……….26
2.3.2 Zwolnienia podmiotowe……….29
2.4 Podstawa opodatkowania……….33
2.5 Stawki podatku……….35
2.6 Ewidencja VAT……….37


Rozdzial 3.
Funkcjonowanie polskiego podatku VAT w praktyce

3.1. Rozliczanie podatku VAT obrót krajowy……….41
3.1.1 Dokumentacja VAT……….41
3.1.2. Deklaracja VAT-7……….45
3.2. Zwrot VAT dla turystów……….48
3.3 Rozliczanie podatku VAT eksport……….55


Zakończenie……….61
Spis tabel……….62
Spis rysunków……….63
Bibliografia……….64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>