Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów wlasnych gmin w Polsce.


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce

1. Pojecie i rodzaje podatków lokalny……… 7
1.1. Podatek od nieruchomosci……… 9
1.2. Podatek rolny……… 10
1.3. Podatek lesny……… 13
1.4. Podatek od środków transportowych……… 15
1.5. Podatek od posiadania psów ……… 17
1.6. Podatek od spadków i darowizn ……… 17
1.7. Podatek oplacany w formie karty podatkowej ……… 19
2.Pojecie i rodzaje oplat lokalnych……… 21


Rozdzial 2.
Organizacja i zasady funkcjonowania gmin

1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 25
2. Zadania gminy ……… 31
3. Źródła finansowania działalności gminy ……… 39
4. Nadzór i kontrola nad dzialalnoscia gmin ……… 44


Rozdzial 3.
Analiza dochodów gmin w Polsce z tytułu podatków i oplat lokalnych.

1. Struktura dochodów budżetowych gmin w latach 2004-2007 ……… 50
2. Skutki finansowe obnizenia górnych stawek podatkowych oraz ulg i umorzen w platnosci podatków lokalnych w latach 2004 – 2007 ……… 55
3. Udział podatków i oplat lokalnych w dochodach gmin w latach 2004-2007 ……… 61


Zakończenie ………66
Bibliografia ………70
Spis tabel, schematów, wykresów……… 80


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>