Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce. 4.36/5 (47)

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce.

Wstęp……… 4

Rozdział 1.
Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce

1. Pojęcie i rodzaje podatków lokalny……… 7
1.1. Podatek od nieruchomości……… 9
1.2. Podatek rolny……… 10
1.3. Podatek leśny……… 13
1.4. Podatek od środków transportowych……… 15
1.5. Podatek od posiadania psów ……… 17
1.6. Podatek od spadków i darowizn ……… 17
1.7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej ……… 19
2.Pojecie i rodzaje opłat lokalnych……… 21


Rozdział 2.
Organizacja i zasady funkcjonowania gmin

1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 25
2. Zadania gminy ……… 31
3. Źródła finansowania działalności gminy ……… 39
4. Nadzór i kontrola nad działalnością gmin ……… 44


Rozdział 3.
Analiza dochodów gmin w Polsce z tytułu podatków i opłat lokalnych.

1. Struktura dochodów budżetowych gmin w latach 2004-2007 ……… 50
2. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulg i umorzeń w płatności podatków lokalnych w latach 2004 – 2007 ……… 55
3. Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach gmin w latach 2004-2007 ……… 61


Zakończenie ………66
Bibliografia ………70
Spis tabel, schematów, wykresów……… 80

Oceń