Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5

1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje
1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………15


Rozdzial II.
Prezentacja przedsiębiorstwa PPHU „XYZ” w XYZ

2.1. Pojecie malego i sredniego przedsiębiorstwa w odniesieniu do PPHU „XYZ” w XYZ………20
2.2. Historia PPHU „XYZ” w XYZ………21
2.3. Schemat organizacyjny i struktura zatrudnienia w PPHU „XYZ” w XYZ………22
2.4. Profil produkcyjny i charakterystyka usług w PPHU „XYZ”w XYZ………26

2.5. Kondycja ekonomiczno-finansowa PPHU „XYZ”………29


Rozdzial III.
Ewidencja zdarzen gospodarczych w ksiedze przychodów i rozchodów i jej zastosowanie w PPHU „XYZ” w XYZ………34

3.1. Przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
3.1.1.Przychody z tytułu sprzedaży towarów i uslug
3.1.2.Pozostale przychody
3.2. Koszty uzyskania przychodów
3.2.1.Zakup towarów handlowych i materialów
3.2.2.Koszty uboczne zakupu
3.2.3.Wynagrodzenia w gotówce i w naturze
3.2.4.Pozostale wydatki
3.3. Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
3.3.1.Roczne podsumowanie stron ksiegi
3.3.2.Spis z natury
3.3.3.Ustalenie dochodu


Zakończenie………49

Spis rysunków
Spis tabel
Spis zalaczników
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>