Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….. 3

Rozdział I
Inteligencja i sztuczna inteligencja – zagadnienia ogólne

1. Definicja ………..4
2. Kluczowe zagadnienia sztucznej inteligencji ………..8
3. AI w praktyce ………..10

Rozdział II
Główne nurty Artifical Intelligence

1. Rozwój historyczny ………..13
2. Filary sztucznej inteligencji ………..15
3. Sztuczna Inteligencja − zagadnienia kognitywne i etyczne ………..18

Rozdział III
Sztuczna inteligencja czy zaawansowana metoda statystyczna

1. Blockchain – metodologia i zasady ………..21
2. Metody i zasady działania ML (Machine Learningu) ………..26
3. Big Data – co to jest? ………..31
4. Systemy oparte na regułach……….. 33

Rozdział IV
Sztuczna inteligencja w prawie

1. Pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych ………..36
2. Regulacje AI ………..39
3. Sztuczna inteligencja w prawie cywilnym……….. 42
4. Sztuczna inteligencja w prawie karnym ………..46
5. Sztuczna inteligencja a RODO ………..49
6. Sztuczna inteligencja w kontekście ochrony praw autorskich ………..51

Rozdział V
AI na przykładzie korporacji Provema Sp. z o.o.

1. Sztuczna inteligencja w procesie finansowym ………..53
2. Sztuczna inteligencja w procesie zarządzania wierzytelnościami……….. 55
3. Sztuczna inteligencja w procesie oceny zdolności ryzyka kredytowego……….. 57

Zakończenie……….. 59
Bibliografia ………..60
Zestawienie spisów……….. 62

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto