Podstawowe aspekty skutecznych negocjacji handlowych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3

Rozdział 1
Negocjacje jako skuteczny środek uzyskiwania korzyści w działalności firmy.

1.1 Definicje negocjacji………5
1.2 Etapy procesu negocjacji………9
1.3 Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach handlowych………14

Rozdział 2
Techniki i narzędzia skutecznych negocjacji handlowych.

2.1 Techniki , taktyki i zasady negocjacji………17
2.2 Modele negocjacji………22
2.3 Strategie prowadzenia skutecznych negocjacji………27

Rozdział 3
Charakterystyka firmy X oraz stosowane w niej techniki i taktyki negocjacji handlowych.

3.1 Geneza, etapy rozwoju i przedmiot działalności firmy X………32
3.2 Polityka jakości i analiza SWOT firmy X………37
3.3 Techniki i taktyki negocjacji wykorzystywane w firmie X………46
3.4 Przedmioty negocjacji firmy………48
3.5 Przykłady wpadek negocjacyjnych………51

Zakończenie………53
Bibliografia………55
Spis………57